رابطه ی شناخت عدالت و رفتارهای مشتری مداری در پرستاران

محسن, گل پرور and محمدعلی, نادی (2009) رابطه ی شناخت عدالت و رفتارهای مشتری مداری در پرستاران. نشریه مدیریت سلامت, 12 (35). pp. 61-70. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n35p61-fa.pdf

Download (202kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-363-fa.html

Abstract

مقدمه: یکی از عوامل مؤثر بر رفتار پرستاران نسبت به بیماران و مراجعان ، شناخت آنان از رعایت عدالت در توزیع حقوق ، امکانات ، مزایا و پاداش در کنار رعایت انصاف و عدل در تصمیم‌گیری ست. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای ادراک شده با رفتار مشتری مداری در پرستاران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی- مقطعی (تحلیل مسیر) است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 (بهار و تابستان) تشکیل می دهند. نمونه‌ ی آماری شامل 478 پرستاراست که با نمونه‌گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطَلاعات شامل سه پرسشنامه بود. پس از ترجمه و بررسی روایی و پایائی پرسشنامه‌های پژوهش ؛ازدو پرسشنامه برای سنجش توزیع عدالت و رویه‌های ادراک شده؛ واز یک پرسشنامه برای سنجش رفتار مشتری مداری در پرستاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها: ادراک پرستاران از عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای در بیمارستان های محل کارشان در حد ضعیف و تمایل به رفتاری مشتری مداری در بین آن ها پائین‌تر از متوسط بود. یافته‌های دیگر حاکی از آن بود که بین عدالت توزیعی ادراک شده و عدالت رویه‌ای ادراک شده با رفتار مشتری مداری در بین پرستاران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رویه‌ای ادراک شده نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سایر یافته‌ها حاکی از آن بود که فقط عدالت توزیعی ادراک شده قادر به تأثیر مستقیم بر رفتار مشتری مداری در بین پرستاران است و عدالت رویه‌ای ادراک شده تأثیر خود بر رفتار مشتری مداری را از طریق عدالت توزیعی ادراک شده اعمال می‌نماید. نتیجه‌گیری: پرستاران بیمارستان‌ها در درجه ی نخست برای رفتارهای خود در مقابل مشتریان و مراجعان تحت تأثیر رعایت عدالت و انصاف در تخصیص حقوق ، پاداش و امکانات و همچنین تعیین برنامه کاری منصفانه برای خودشان از طرف بیمارستان قراردارند. از طرف دیگر وقتی پرستاران احساس نمایند که رویَه‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری در مورد آنان و شرایطشان منصفانه و عادلانه است ، شناخت شان از رعایت عدالت در تخصیص پیامدها (عدالت توزیعی) بالا می‌رود و با بیماران و مراجعان رفتارهای بهتری دارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، مشتری‌مداری، پرستاران
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 May 2019 06:48
Last Modified: 07 May 2019 06:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7851

Actions (login required)

View Item View Item