رابطه برند سازمانی (Branding) و شاخص های عملکردی (بیمارستان قائم(عج) مشهد؛ 1387

نصیری پور, امیر اشکان and گوهری, محمدرضا and نفیسی, ابوالفضل (2010) رابطه برند سازمانی (Branding) و شاخص های عملکردی (بیمارستان قائم(عج) مشهد؛ 1387. نشریه مدیریت سلامت, 13 (41). pp. 15-20. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v13n41p15-fa.pdf

Download (177kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-683-fa.html

Abstract

مقدمه: شخصیت برند را هسته ی مرکزی و نزدیکترین متغیردر تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب م یدانند. برندینگ در خدمات بهداشتی درمانی، پدید های نوظهور است. هدف این پژوهش تعیین رابطه برندسازی با عملکرد در بیمارستان قائم مشهد بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی - مقطعی؛ در شش ماه هی دوم سال 87 انجام شده است. داد هها در زمین هی برندهای هتلینگ ایجاد شده با مراجعه به بیمارستان، مصاحبه با مسئولین، مشاهده تغییرات در مکان مورد مطالعه؛ و شاخ صهای عملکردی مورد مطالعه با همکاری مرکز آمار بیمارستان و با مطالعه اسناد و مدارک موجود جم عآوری شده زوج مورد تحلیل قرار گرفت هاند. t و آزمون SPSS است. داد هها با استفاده از نر مافزار آماری 12 بین ) .(p=. یافته ها: بین برندسازی و میانگین تغییرات در تعداد مراجع هکنندگان ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد 453 نسبت ) (p=. گردش تخت 016 ،) (p=. برندسازی اتفاق افتاده در زمینه هتلینگ و تغییرات در میانگین درصد اشغال تخت 000 رابطه آماری معنادار وجود داشت. ) (p=. خالی ماندن 012 نتیجه گیری: برندسازی در بهبود عملکرد بیمارستان در محی طهای رقابتی که به دنبال جذب بیماران انتخابی م یباشند، مؤثر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: برندسازی، بیمارستان، شاخص، عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 16 Sep 2019 08:06
Last Modified: 16 Sep 2019 08:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7863

Actions (login required)

View Item View Item