دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛سال 1388

سیدجوادین, رضا and علوی, آزاده and انصاری, شهناز (2010) دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛سال 1388. نشریه مدیریت سلامت, 13 (41). pp. 63-72. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v13n41p63-fa.pdf

Download (240kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-688-fa.html

Abstract

جلد ۱۳، شماره ۴۱ - ( ۷-۱۳۸۹ ) جلد ۱۳ شماره ۴۱ صفحات ۶۳-۷۲ | برگشت به فهرست نسخه ها XML English Abstract Print Download citation: BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks Send citation to: Mendeley Zotero RefWorks Seyed jvadin R, Alavi A, Ansari S. Organizational Health Index in Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) 2009. jha. 2010; 13 (41) :63-72 URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-688-fa.html سیدجوادین رضا، علوی آزاده، انصاری شهناز. دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛سال ۱۳۸۸. فصلنامه مدیریت سلامت. ۱۳۸۹; ۱۳ (۴۱) :۶۳-۷۲ URL: http://jha.iums.ac.ir/article-۱-۶۸۸-fa.html دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛سال 1388 رضا سیدجوادین*، آزاده علوی، شهناز انصاری چکیده: (۸۷۸۵ مشاهده) مقدمه: آگاهی مدیران از میزان سلامت سازمانی در موفقیت، شادابی کارکنان و مسئولان م یتواند نقش مؤثری داشته باشد. هدف این تحقیق، تعیین میزان استقرار شاخ صهای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: در این مطالع هی توصیفی- پیمایشی جامع هی آماری 872 نفر کارکنان هفت معاونت ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 است که با نمون هگیری تصادفی ساده 150 نفر انتخاب شدند. برای گرداوری داد هها از پرسشنام هی محقق ساخته استفاده شده که روایی آن با کمک اساتید همکار و کارشناسان تأیید و پایایی آن با استفاده از SPSS ضریب آلفای کرونباخ 0.89 تعیین شد. نمره گذاری آن به شیو هی لیکرت انجام؛ و تجزیه و تحلیل داد هها با کمک نر مافزار انجام؛ و با آمار ههای توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: میزان استقرار شاخص ورودی و شاخص فرایندی سلامت سازمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طور معنی دار کمتر از سطح متوسط بوده، ولی میزان استقرار شاخص خروجی سلامت سازمانی به طور معن یدار بیشتر از سطح متوسط بوده است. نتیجه گیری: زمین ههای لازم برای استقرار شاخ صهای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سیستماتیک سلامت سازمانی وجود ندارد. با شناخت وضعیت سلامت سازمانی، کمبودها، نقاط ضعف مدیریتی توانای یهای لازم فکری روشن؛ و باعث انجام امور سازما نها به صورت علمی و کارشناسانه م یشودبا به کارگیری افراد شایسته، جذب و استخدام آنها، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات، حمایت از ابداعات و خلاقیت، برقراری کلا سهای آموزشی، ترویج فرهنگ سازمانی و مشارکت افراد م یتوان گا مهای مؤثری در جهت ارتقای سلامت سازمان برداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سازمان، سلامت سازمان، شاخ صهای سلامت سازمان
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 16 Sep 2019 08:06
Last Modified: 16 Sep 2019 08:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7868

Actions (login required)

View Item View Item