بیمارستان‏های روزانه مدلی برای کاهش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان‏ها

حق گشایی, الهه and نریمانی, محمد رضا and مدیرشهلا, امیرخسرو and تکبیری, افسانه and ابوالقاسم گرجی, حسن (2012) بیمارستان‏های روزانه مدلی برای کاهش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان‏ها. نشریه مدیریت سلامت, 14 (46). pp. 21-30. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v14n46p21-fa.pdf

Download (297kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1021-fa.html

Abstract

مقدمه : بیمارستان‏ها به عنوان یکی پر هزینه ترین سازمان‏های ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطرح می‏باشند و بر اساس آمارهای موجود، بخش بستری در میان سایر بخش‏های بیمارستان بیش‏ترین هزینه را به خود اختصاص داده است. برای کاهش هزینه‌ ها در بیمارستان می‌توان طول مدت اقامت غیرضروری بیمار در بیمارستان را کاهش داد. در این تحقیق، محققین به بررسی طول مدت اقامت بیماران در کلینیک‌های روزانه، بیمارستان‌های عمومی و بیمارستان‌های خصوصی شهر تبریز و مقایسه این بیمارستا‏ن‏ها از نظر طول مدت اقامت با یکدیگر پرداخته اند. هم‏چنین در این مقاله الگویی از بیمارستان‏های روزانه ارائه شده ‏ است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه بیماران بستری در بیمارستان‏های عمومی، کلینیک‏های روزانه و بیمارستان‏های خصوصی تبریز بود که خدمات آدنو تانسلکتومی و کاتاراکت را ارائه می‏نمایند. تعداد نمونه مورد نیاز این پژوهش (885N=) به صورت تصادفی از 6 بیمارستان جمع آوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست بود که برای اطمینان از روایی چک لیست، از نظرها و راهنمایی‏های اساتید صاحب‏نظر در علم مدیریت استفاده شد. هم چنین، اطلاعات مورد نیاز از مراجعه به پرونده های پزشکی بیماران به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی(ضریب هم بستگی پیرسون، آزمون کروسیکال والیس، آزمون U من ویتنی) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و برای توزیع نرمال داده‏ها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف استفاده شد. یافته‏ها: میانگین طول مدت اقامت برای خدمات آدنوتانسلکتومی و کاتاراکت در بیمارستان‏های عمومی برابر 0.929±1.60 و 0.735±1.88،در بیمارستان‏های خصوصی به‏ ترتیب برابر 0.00±1.00و 0.470±.1.70 و در کلینیک‏های روزانه برابر 0.00 ±1.00 روز بود. طول مدت اقامت برای خدمت آدنوتانسلکتومی در بیمارستان‏های عمومی با بیمارستان‏های خصوصی و کلینیک‏های روزانه تفاوت بارزی رانشان داد(005 .0P≤.). همین مقایسه برای خدمت کاتاراکت نشان داد که بیمارستان‏های عمومی و بیمارستان‏های خصوصی از نظر طول مدت اقامت تفاوت معنی داری با هم نداشتند (005 .0P≥.). اما در بیمارستان‏های خصوصی با کلینیک‏های روزانه تفاوت معنی دار وجودداشت(005 .0P≤.). بحث: بر اساس نتایج تحقیق به منظور کاهش هزینه ها و بهتر کردن هزینه اثربخشی می‏توان با استفاده از بیمارستان‏های روزانه طول مدت اقامت غیرضروری بیمار را کاهش داد و بدین وسیله از بروز مشکلات برای بیماران کاست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: طول مدت اقامت، کلینیک روزانه، اقامت غیرضروری، بیمارستان‏ عمومی، بیمارستان‏ خصوصی، بیمارستان‏ روزانه
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Sep 2019 08:36
Last Modified: 17 Sep 2019 08:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7888

Actions (login required)

View Item View Item