اثربخشي دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران بر اساس مدل کرک پاتريک

نظامیان پور جهرمی, زهرا and غفاریان شیرازی, حمید رضا and قائدی, حسین and مومنی نژاد, محسن and محمدی باغملایی, مسعود and عباسی, علی and شریفی, بهمن (1390) اثربخشي دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران بر اساس مدل کرک پاتريک. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, 11 (8). pp. 896-902.

[img]
Preview
Text
62713903704.pdf

Download (227kB) | Preview

Abstract

مقدمه: در دنياي امروز با توجه به گسترش روزافزون علم و تکنولوژي، و به روز شدن عوامل سازماني، توسعه آگاهي و مهارت ‌هاي نيروي انساني شاغل در سازمان ‌ها ضرورت بيشتري يافته است. يک برنامه آموزشي اثربخش است اگر بتواند تغييرات لازم را در شرکت ‌کنندگان ايجاد نمايد. هدف اين مطالعه ارزشيابي دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران بر اساس مدل کرک پاتريک است. روش ‌ها: اين مطالعه از نوع ارزشيابي برنامه بر اساس مدل کرک پاتريک است، که در آن اثربخشي دوره آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران ارزشيابي شده است. 160 نفر از پرستاران با رضايت آگاهانه در طرح شرکت کردند. دوره آموزش بر حسب حيطه‌ هاي واکنش، يادگيري، رفتار و نتيجه، ارزشيابي گرديد و ميزان اثربخشي دوره بر مبناي 5 محاسبه شد. داده ‌ها به وسيله پرسشنامه ‌هاي محقق ساخته‌ اي که کارايي و پايايي آنها در يک مطالعه مقدماتي بررسي و تاييد شده بود جمع ‌آوري گرديد. داده ‌ها با استفاده از آزمون Student t تجزيه و تحليل گرديد. نتايج: ميانگين نمره مطلوبيت عوامل در سطح واکنش شامل: محتوي 4.3±0.35، مدرس 4.8±0.41، امکانات 4.1±0.27 از 5 بود. ميانگين مطلوبيت حيطه‌ هاي: واکنش 4.4±0.45، يادگيري4.35±0.24 ، رفتار3.85±0.18 ، و نتايج 4.33±0.18 بود. ميانگين مطلوبيت کلي دوره آموزشي 4.16±0.41 برآورد گرديد. نتيجه ‌گيري: دوره آموزشي کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران، عوامل سه گانه واکنش مطلوب داشته و توانسته تغييرات موثر در حيطه‌ هاي چهارگانه ايجاد نموده و اثربخشي مناسب داشته باشد

Item Type: Article
Subjects: WA Public Health
Divisions: Faculty of Public Health
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Nov 2020 09:29
Last Modified: 11 Nov 2020 09:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7920

Actions (login required)

View Item View Item