بررسی پايايی و روايی پرسشنامه MCDAS باز ترجمه فارسی و مقايسه با پرسشنامه کورا و وينهام در سنجش اضطراب کودکان

جوادی نژاد, شهرزاد and فرج زادگان, زیبا and شرکت, صفیه and شکری مژدهی, مریم (2014) بررسی پايايی و روايی پرسشنامه MCDAS باز ترجمه فارسی و مقايسه با پرسشنامه کورا و وينهام در سنجش اضطراب کودکان. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 11 (2). pp. 112-115. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v11n2p112-fa.pdf

Download (517kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=571&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: نحوه اندازه گيری اضطراب کودکان در حين اعمال دندانپزشکی يکی از مشکلات حين درمان است. گزارش از چند کشور نشان مي­دهد که شاخص تغيير يافته ي اضطراب دندانی کودکان MCDAS يک پرسش نامه با کاربرد موفقيت آميز در تعيين اضطراب دندانی کودکان است. هدف از اين مطالعه بررسي پايايی و روايی باز ترجمه فارسی پرسشنامه MCDAS در مقايسه با پرسشنامه کورا و وينهام در سنجش اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی است. مواد و روش‌ها: اين يک مطالعه ی توصيفی مي باشد که ميزان اضطراب کودکان حين درمان­های دندانپزشکی با استفاده از پرسش نامه MCDAS (شاخص تغيير يافته اضطراب دنداني کودکان)، و پرسشنامه CDAS (شاخص اضطراب دندانی کورا) و نيز پرسش نامه VPT (تست تصويری وينهام) بر روی 260 کودک 9 تا 12 ساله به روش نمونه گيری غير تصادفی بررسی شده است. در اين مطالعه پرسش نامه MCDAS به فارسی ترجمه شده و سپس به انگليسی برگردانده شد و مشاهده گرديد که قابل برگشت است. پس از تکميل پرسشنامه، ميزان همبستگی درونی اين سه پرسش نامه از طريق تست آماری کرونباخ آلفا و نيز ميزان همبستگی اين سه پرسشنامه از طريق ضريب همبستگی آماری پيرسون تعيين گرديد. يافته­ها: آلفای کرونباخ، ثبات درونی پرسشنامه MCDAS را 0/8، پرسشنامه CDAS را 0/6 و پرسشنامه VPT را0/6 نشان دادو نيز ميزان همبستگی پرسشنامه MCDAS با دو پرسشنامه وينهام و کورا بيشتر از ميزان همبستگی پرسشنامه کورا و وينهام با يکديگر بود. (0/01>P) نتيجه گيری: به نظر می رسد که پرسشنامه MCDASدر تعيين اضطراب دندانی کودکان بهتر از دو پرسشنامه وينهام و کورا است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب دندانی، شاخص تغيير يافته اضطراب دندانی کودکان، کورا، وينهام،
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Sep 2014 11:00
Last Modified: 01 Aug 2017 09:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/804

Actions (login required)

View Item View Item