ارتباط سطوح بيلی روبين و منيزيم تام سرم نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فوتوتراپی

ايمانی, محمود and رضائی پور, محمود and محمدی, مهدی and شيری, مهدی and نوروزی فر, میثم and محمودی, نسرین (2012) ارتباط سطوح بيلی روبين و منيزيم تام سرم نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فوتوتراپی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 54-61. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n100p54-fa.pdf

Download (314kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2243&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: رسوب بيلی روبين ( Billirubin ) در غشای سلول های عصبی سبب آسيب های دايمی عصبی می شود. مهم‌ترين گيرنده آن در غشا، ان-متيل-دی-آسپارات ( (NMDA= N-methyl-D-Aspartate است. از طرفی يون منيزيوم مهم ترين تنظيم کننده غشای سلول های عصبی و آنتاگونيست ( Antagonist ) گيرنده (NMDA) است. هدف از اين مطالعه بررسی ميزان بيلی روبين ومنيزيوم تام سرم قبل و بعد از فوتوتراپی ( Phototherapy ) و ارزيابی شيوه های تشخيصی درمانی جديد است. روش کار: مطالعه حاضر نيمه تجربی (experimental-semi) و آينده نگر می باشد. جمعيت مورد مطالعه، نوزادان مبتلا به زردی در بيمارستان امام علی زاهدان از فروردين تا اسفند1389 بودند. بيماران علامت بالينی ديگری به نفع سپسيس ( Sepsis ) يا هموليز نداشتند و مادرانشان سولفات منيزيوم دريافت نکرده بودند. اطلاعات در نرم افزار 16 SPSS vs. با آزمون های t زوجی و ANOVA آناليز شده و 05/ 0 P ≤ معنی دار بود. يافته‌هـا: در اين مطالعه 90 نوزاد مبتلا به زردی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه‌های شدت هيپربيلی روبينمی قبل از فوتوتراپی شامل خفيف ( mg/dl 14-16)=8/28%، متوسط ( mg/dl 16-18) =3/33% و شديد ( mg/dl 18 ≥ ) =7/37% بودند. ميانگين بيلی روبين تام سرمی قبل از فوتوتراپی 38/18 و بعد از فوتوتراپی 99/12با کاهش معنی‌دار ارزيابی شد (0001/0 p< ).ميزان منيزيوم تام سرم، قبل ( mg/dl 66/2) و بعد از فوتوتراپی ( mg/dl 03/2) با اختلاف معنی داری کاهش يافت. (001/0 p< ). قبل از فوتوتراپی بين منيزيوم تام سرم و هيپربيلی روبينمی شديد همبستگی وجود داشت (03/0 p= ). اما اين اختلاف بين ساير گروه‌ها از نظر ميانگين سطح سرمی منيزيوم اختلاف ديده نشد (34/0 p= ). بعد از فوتوتراپی تنها گروه هيپربيلی روبينمی شديد با گروه دارای سطح بيلی روبين زير 14 از نظر ميانگين سطح سرمی منيزيوم اختلاف معنی دار داشتند (016/0 p= ). نتيجه‌گيری : سطح منيزيم تام سرم با افزايش بيلی روبين افزايش يافته و فوتوتراپی، بيلی روبين و منيزيوم تام سرمی را کاهش می دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هیپربیلی روبینمی، منيزيوم، فوتوتراپي
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Sep 2014 07:48
Last Modified: 11 Jul 2017 07:44
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/806

Actions (login required)

View Item View Item