ارتباط سطح سرمی آديپسين با سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCOS)

هاشمی, فاطمه and يغمائی, پریچهر and سعادتی, نغمه and حقيقی پوده, سپیده and رمضانی تهرانی, فهیمه and هدايتی, مهدی (2012) ارتباط سطح سرمی آديپسين با سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCOS). مجله علوم پزشکی رازی, 19 (99). pp. 1-6. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n99p1-fa.pdf

Download (308kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2196&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: آديپوکين ها، پروتئين های مترشحه از بافت چربی هستند که در کنترل متابوليسم بدن شرکت دارند. آديپسين از جمله آديپوکين ها بوده که نقش سيستميک در متابوليسم چربی يا ساير سيستم های فيزيولوژيک مرتبط با بالانس انرژی بدن دارد. در مطالعات گوناگون سطح سرمی آديپسين با تغيير در شاخص توده بدنی( Body Mass Index-BMI )، و مقاومت به انسولين همراه بوده است. اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط آديپسين با سندرم تخمدان پلی کيستيک ( Poly Cystic Ovary Syndrome -PCOS ) انجام شد. روش کار: اين مطالعه مورد- شاهدی در سال 1390 روی بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کيستيک( PCOS ) مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی انجام شد. 45 بيمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کيستيک و 45 نفر به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گيری آسان انتخاب و بررسی شدند. سطح سرمی هورمون آديپسين و انسولين به روش الايزا و سطح سرمی گلوکز به روش رنگ سنجی آنزيمی در حالت ناشتا سنجيده شد. داده ها با استفاده از آزمون T مستقل، ضريب همبستگی و آناليز واريانس يک طرفه به کمک نرم افزار 16 SPSS تحليل شد. يافته ها: ارتباط معنی داری بين ميزان آديپسين سرم و بيماری سندرم تخمدان پلی کيستيک وجود نداشت (24/7±93/15نانوگرم بر دسی ليتر در بيماران مبتلا به PCOS و 7.53±14.24 نانوگرم بر دسی ليتر در گروه شاهد 272/0 p= ). ميزان گلوکز و انسولين در افراد بيمار (به ترتيب 4/13±1/104 (047/0 (p= ميلی گرم بر دسی ليتر و 2/5±8/10، ) 000/0 (p< ميلی يونيت بر ليتر) بالاتر از افراد گروه شاهد بودهو اين افراد مبتلا به مقاومت به انسولين بودند. نتيجه‌گيری: اين مطالعه ارتباط معنی داری بين ميزان آديپسين و سندرم تخمدان پلی کيستک نشان نمی دهد. ممکن است با بزرگ تر کردن جامعه يا محدود کردن رده سنی ارتباط معنی داری بين هورمون آديپسين و سندرم تخمدان پلی کيستيک وجود داشته باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آدیپسین، چاقی، مقاومت به انسولین، سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Sep 2014 09:23
Last Modified: 01 Sep 2014 09:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/808

Actions (login required)

View Item View Item