ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران

اکبری زاده, فاطمه and باقری, فریبرز and حاتمی, حمیدرضا and حاجیوندی, عبدالله (2012) ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران. بهبود, 15 (6). pp. 466-472.

[img]
Preview
Text
14-101-1-PB.pdf

Download (462kB) | Preview
Official URL: http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums/art...

Abstract

زمینه: يكي از مشاغل پرتنشي كه بر سلامت عمومي افراد تأثير مي گذارد حرفه پرستاري است. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر بوشهر در سال 8811 انجام شد. روش ها: واحدهاي پژوهش در اين تحقيق توصيفي مقطعي، تعداد 821 نفر از كارشناسان پرستاري شاغل در بخش هاي - مختلف بيمارستان بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي و مشخصات جمعيت شناختي جمع آوري شده و با روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t-test ، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه و توكي با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحليل شدند. ./ یافته ها: بين هوش معنوي و سخت رويي ) 001 P< ./ (، هوش معنوي و سلامت عمومي ) 001 p< ( و سخت رويي و سلامت 0/ عمومي ) 008 P< ( رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. از بين مشخصات جمعيت شناختي )سن، جنس، بخش محل كار، وضعيت تأهل، سال هاي خدمت در شغل پرستاري و نوع مدرک تحصيلي(، تنها بخش محل كار با مؤلفه سوم هوش معنوي يعني 0/ شكيبايي، رابطه معنادار و مثبتي داشت ) 001 P< .) نتیجه گیری: ارتقاء هوش معنوي و تقويت ويژگي شخصيتي سخت رويي مي تواند به افزايش سلامت عمومي پرستاران كمک كند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش معنوي، سخت رويي، سلامت عمومي، پرستاران
Subjects: WY Nursing
Divisions: Vice Chancellery for Health
Depositing User: خدیجه شبانکاره
Date Deposited: 01 Sep 2014 11:00
Last Modified: 04 Jul 2017 07:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/814

Actions (login required)

View Item View Item