بررسي مقايسه اي دو داروي ليدوکائين و پتيدين در بي حسي نخاعي، در ايجاد احتباس ادراري پس از جراحي آنورکتال‎

نجفي اناركي, عبدالرضا and علي زاده اطاقور, حميدرضا and ميرمالك, سيدعباس and پژمان, ميترا and حاجيلو, مريم and اژدري, كاميار (2012) بررسي مقايسه اي دو داروي ليدوکائين و پتيدين در بي حسي نخاعي، در ايجاد احتباس ادراري پس از جراحي آنورکتال‎. نشريه جراحي ايران, 20 (2). ISSN 4099-1735

[img]
Preview
Text
1.pdf

Download (358kB) | Preview
Official URL: http://www.ijs.ir

Abstract

زمینه و هدف: احتباس ادراری با شیوع حدود 70% از عوارض شایع پس از اعمال جراحی می باشد که با نوع عمل جراحی، نوع ماده بی‌حس‌کننده و نوع مواد آنالژزیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رابطه نزدیکی بین پاسخ اتونوم و احتباس ادراری وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات داخل نخاعی لیدوکائین و پتیدین در شیوع احتباس ادراری در بیماران کاندید جراحی انتخابی آنورکتال می‌باشد. مواد و روش‌ها: شصت بیمار کاندید جراحی انتخابی آنورکتال به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه کنترل، پنجاه میلی‌گرم لیدوکائین پنج درصد داخل نخاعی و در گروه تحت مطالعه، پنجاه میلی‌گرم پتیدین داخل نخاع تزریق شد. اطلاعات شامل تغییرات فشار خون، ضربان قلب، اشباع اکسیژن خون شریانی، زمان اولین خروج ادرار و عدد درد، جمع‌آوری گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با کمک تست‌های توصیفی NPAR و Mann-whitney U در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین دو گـروه از نظر تغییـرات فشـار خون، ضربان قلـب، اشبـاع اکسیژن خون شریانی، اولیـن خروج ادرار، لرز پس از عمل و میـزان رضایت بیمـاران تغییـرات معنی‌داری مشاهده نشد. حرکات روده و اولیـن خـروج گاز در گـروه پتیدین زودتر مشاهده شد (029/0 P-value =). نتیجه‌گیـری: لیدوکائین و پتیدین در ایجاد عوارض بعد از عمل از جمله احتباس ادراری در جراحی‌های آنورکتال تفاوت چندانی با هم ندارند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicin > Department of Anesthesiology
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 02 Sep 2014 12:04
Last Modified: 28 Oct 2018 05:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/817

Actions (login required)

View Item View Item