بررسی اثرات حاصل از کاهش سطح هورمون های استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتی در موش های صحرايی ماده

احمدی, رحیم and عسگری, وحید (2012) بررسی اثرات حاصل از کاهش سطح هورمون های استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتی در موش های صحرايی ماده. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 25-31. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n99p25-fa.pdf

Download (290kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2200&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مطالعات گوناگونی نشانگر اثرات تعديل کننده هورمون های جنسی بر آستانه درد می باشند. هدف از اين مطالعه بررسی نقش هورمون ‌ های استراديول و پروژسترون در پاسخ به تحريک کننده ‌ های حرارتی در موش های ماده می باشد . روش کار: در اين مطالعه تجربی-آزمايشگاهی موش های صحرايی ماده 7 هفته ای به گروه های 10 سری شاهد، sham و اواريکتومی شده تقسيم شده و در زمان ‌ های 10، 20 و 40 روز بعداز اواريکتومی، آستانه درد حرارتی از طريق قرار دادن دم حيوان در آب 55 درجه سانتی گراد اندازه گيری شد. در اين راستا، مدت زمانی که حيوان قادر به نگهداری دم در آب گرم بود به عنوان شاخص زمان بی دردی در نظر گرفته شد. از سويی و همزمان، ميزان هورمون‌های استراديول، پروژسترون و پرولاکتين سرم نيز با استفاده از روش راديوايمنواسی مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری آناليز واريانس، بين گروه‌ها مورد مقايسه واقع شدند. يافته‌ها: زمان بی دردی به همراه ميزان هورمون های استراديول و پروژسترون سرم، 10 روز پس از اواريکتومی تغيير معناداری پيدا نکرد، اما 20 و 40 روز پس از اواريکتومی، زمان بی دردی و نيز ميزان استراديول و پروژسترون سرم نسبت به گروه شاهد کاهش معناداری پيدا کرد (به ترتيب 001/0 p< ، 05/0> p و 001/0> p ). از طرفی ميزان پرولاکتين سرم نيز10 و 20 روز پس از اواريکتومی در مقايسه با گروه شاهد تغيير معناداری پيدا نکرد، اما ميزان اين هورمون، 40 روز پس از اواريکتومی کاهش معناداری نسبت به 20 روز پس از اواريکتومی پيدا کرد(05/0> p ). نتيجه‌گيری: کاهش سطح هورمون های جنسی ماده (20 يا 40 روز پس از اواريکتومی) تعديل کننده رفتارهای وابسته به گيرنده های حرارتی در موش‌های صحرايی ماده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استرادیول، پروژسترون، درد حرارتی، موش صحرایی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Sep 2014 10:43
Last Modified: 01 Sep 2014 10:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/818

Actions (login required)

View Item View Item