بررسی ارتباط بين توانمندی به منظور کنترل ديابت با اتخاذ رفتارهای خود مديريتی و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتی نوع 2

طل, آذر and اعظم, کمال and اسمعيل شهميرزادی, سیما and شجاعی زاده, داود and محبی, بهرام and اصفياء, ابوالقاسم and رضاخانی, حامد (2012) بررسی ارتباط بين توانمندی به منظور کنترل ديابت با اتخاذ رفتارهای خود مديريتی و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتی نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 11-18. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n98p11-fa.pdf

Download (331kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2159&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ديابت بيماری مزمنی است که با عوارض پيچيده و استرس‌های قابل ملاحظه همراه است. در اين ميان توانمند سازی يک شاخص مهم در تطابق با بيماری در افراد ديابتی است که به بيماران برای کشف و استفاده از حداکثر توانايی خود به منظور مديريت بيماری کمک می نمايد. در اين راستا، هدف اين پژوهش تعيين ارتباط بين توانمندی با اتخاذ رفتارهای خود مديريتی بيماران ديابتی نوع 2 و عوامل موثر بر آن در بيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 می باشد. روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعی است که در سال1390-1389 در مدت زمان 9 ماه انجام گرديد. حجم نمونه 688 نفر و نمونه گيری به روش مستمر (متوالی) بوده است. در اين مطالعه از پرسش نامه‌ای شامل سه بخش اطلاعات دموگرافيک، ابزار استاندارد شده سنجش توانمندی (28 سوال) و ابزار استاندارد شده رفتارهای خودمديريتی بيماران ديابتی نوع 2 (35 سوال) استفاده گرديد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: درصد پاسخگويی در اين مطالعه 100 درصد بود. ميانگين سنی شرکت‌کنندگان در مطالعه 22/8 ± 41/54 سال بود. توانمندی در افراد مورد مطالعه با متغيرهای سطح تحصيلات (006/0 p= ) و سن (009/0 p= ) ارتباط معنی داری را نشان داد. همچنين رابطه بين خودمديريتی و متغيرهای سن (001/0> p )، سطح تحصيلات (001/0 p < )، وضعيت تاهل (04/0 p= ) و سال‌های سپری شده با ديابت(004/0 p= ) نيز معنی دار بود. به علاوه بين ميزان توانمندی بيماران ديابتی نوع 2 با اتخاذ رفتارهای خودمديريتی ارتباط خطی و مستقيم وجود دارد (001/0 p < ، 28/0 r= ). نتيجه‌گيری: باتوجه به يافته‌های حاصل، بيماری ديابت نوع 2، نيازمند مداخلات آموزشی مبتنی بر توانمند سازی برای ارتقاء رفتارهای خودمديريتی در راستای به حداقل رساندن عوارض و نهايتا" کاهش مرگ ومير می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: توانمندی، خودمديريتي، ديابت نوع 2
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Sep 2014 10:45
Last Modified: 01 Sep 2014 10:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/821

Actions (login required)

View Item View Item