مقايسه اثر آنتی‌باکتريال ديکلوفناک سديم، ترکيب ديکلوفناک و استرپتومايسين، تری‌آنتی بيوتيک و کلسيم هيدروکسايد بر روی بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس در محيط آگارخونی

مرسلی اهری, علی and خبیری, مسعود and طهمورث پور, آرزو and زارع جهرمی, مرمیم (2014) مقايسه اثر آنتی‌باکتريال ديکلوفناک سديم، ترکيب ديکلوفناک و استرپتومايسين، تری‌آنتی بيوتيک و کلسيم هيدروکسايد بر روی بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس در محيط آگارخونی. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 11 (1). pp. 7-14. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v11n1p7-fa.pdf

Download (191kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=523&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: مطالعه با هدف تعيين اثرات آنتی‌باکتريال ديکلوفناک سديم، ترکيب ديکلوفناک و استرپتومايسين، تری‌آنتی‌بيوتيک و کلسيم هيدروکسايد بر روی بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی- آزمايشگاهی، سوسپانسيون باکتريايی انتروکوک فکاليس در محيط آگار خونی، روی 56 ديسک‌ استريل روی سطح آگار قرار گرفت. ديسک‌ها در 7 گروه هشت­تايی به مدت يک ساعت در برابر ديکلوفناک سديم، استرپتومايسين، تری‌ آنتی‌بيوتيک، ديکلوفناک سديم-استرپتومايسين، تري­آنتی‌بيوتيک تغيير يافته، کلسيم هيدروکسايد و نرمال سالين در معرض قرار گرفتند. بعد از اين مدت، فعاليت ضدميکروبی داروها از طريق شستشوی ديسک‌ها به تعداد پنج بار در سالين بافردار قطع شده و واحدهای تشکيل دهنده کلونی (CFU) باکتری‌هاي انتروکوک فکاليس باقيمانده در ديسک‌ها شمارش گرديد و در گروه‌های مختلف با آزمون‌هاي kruskal wallis و Mann-U-Whitney تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها: تری‌آنتی‌بيوتيک و استرپتومايسين، کليه گونه‌های انتروکوک فکاليس را از بين برده و بعد از آنها؛ تری‌آنتی‌بيوتيک تغيير يافته؛ ديکلوفناک سديم استرپتومايسين؛ ديکلوفناک سديم و کلسيم هيدروکسايد بيشترين توانايی باکتری‌کشی را نشان دادند و بين آنها تفاوت معني­داری ديده شد. (004/0p<) جايگزيني ديکلوفناک سديم با ماينوسايکلين در ترکيب تری آنتی‌بيوتيک موجب کاهش معني­داری خصوصيات ضدباکتری دارو گرديد. (002/0 >P) نتيجه گيری: خصوصيات آنتی‌باکتريال داروی ضدالتهابی ديکلوفناک سديم در مقايسه با کلسيم هيدروکسايد برعليه بيوفيلم انتروکوک فکاليس به صورت آشکاری بيشتر بوده و مي­توان در شرايط کلينيکی آن را جايگزين کلسيم هيدروکسايد نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عامل آنتی باکتریال، کلسیم هیدروکساید، آنتروکوک فکالیس، درمان کانال ریشه، دیکلوفناک،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Sep 2014 10:46
Last Modified: 24 Oct 2017 10:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/823

Actions (login required)

View Item View Item