بررسی رابطه ميزان کورتيزول بزاقی با پريودنتيت متوسط تا شديد

عزیزی, آرش and سرلتی, فاطمه and شکر آبی, مهدی and هدایتی, اویس and طبرستانی, توحید (2014) بررسی رابطه ميزان کورتيزول بزاقی با پريودنتيت متوسط تا شديد. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 11 (1). pp. 33-39. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v11n1p33-fa.pdf

Download (174kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=288&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هدف: بيماريهای پريودنتال از شايع ترين بيماری های حفره دهان هستند. هدف از اين تحقيق بررسی رابطه ميزان کورتيزول بزاق با بيماری پريودنتيت متوسط تا شديد در مراجعه کنندگان به بخش تشخيص دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1390 بود. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود.30 بيمار مبتلا به پريودنتيت متوسط تا شديد به عنوان گروه مورد و 30 فرد سالم در گروه شاهد قرار گرفتند .اين افراد به تست مقياس بيمارستانی اضطراب و افسردگی (HAD Scale) پاسخ دادند، همچنين شاخص های پريودنتال از جمله کنترل پلاک (PI) عمق پاکت (PPD) و ميزان ازدست رفتن چسبندگی کلينيکی (CAL) سنجيده شد. يک سی سی نمونه بزاق هر بيمار جمع آوری و ميزان کورتيزول بزاق آن به روش ELISA بررسی گرديد. بيماران در هر گروه از لحاظ عوامل مداخله گر مشابه سازی شدند و جهت بررسی يافته ها از آزمون کای دو و odd's Ratio استفاده شد. رابطه بين نتايج تست HAD و ميزان کورتيزول بزاقی با استفاده از ضريب همبستگی Pearson بررسی شد. يافته‌ها: ميزان سن در گروه مورد 92/7 ± 77/41 و در گروه شاهد 94/7 ± 73/40 بود. ميزان امتياز آزمون HAD در گروه مورد 10/6± 07/14 و در گروه شاهد24/4 ± 27/11 بود و ارتباطی بين وضعيت استرس- افسردگی با ميزان کورتيزول مشاهد نشد. (7/0>p) و (01/0 =r). نقطه برش ميزان کورتيزول بزاقی با روش منحنی ROC به ميزان 7/5 نانو گرم بر ميلی ليتر بدست آمد.17 نفر (7/56 درصد) از افراد گروه مورد و 4 نفر(3/13 درصد) از گروه شاهد کورتيزول بزاقی بيش از نقطه برش داشتند و تفاوت بين دو گروه معني­دار نبود. (0005/0>P) نتيجه گيری: بنظر مي رسد بين ميزان کورتيزول بزاقی و بيماری پريودنتيت متوسط تا شديد ارتباط وجود دارد، تحقيقات همگروهی و يا تجربی در اين زمينه توصيه مي­شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بزاق، کورتيزول، پريودنتيت متوسط تا شديد،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2014 12:05
Last Modified: 02 Sep 2017 07:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/830

Actions (login required)

View Item View Item