مقايسه تاثير غلظت های مختلف لدرميکس با داروی با فورمولاسيون جديد، بر عليه اينترکوکوس فکاليس (مطالعه آزمايشگاهی)

افتخار, بهروز and مفاخر, مهدی and مفاخر, هنگامه and خلیلی نژاد, فروغ and الهایی, نعیم (2013) مقايسه تاثير غلظت های مختلف لدرميکس با داروی با فورمولاسيون جديد، بر عليه اينترکوکوس فکاليس (مطالعه آزمايشگاهی). مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (4). pp. 235-240. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n4p235-fa.pdf

Download (313kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=390&sid=1&slc_l...

Abstract

خلاصه: سابقه و هـدف: انتروکوکوسها نقش مهمی در ايجاد عفونتهای ثانويه دندان دارند. راهکارهای درمانی که در آنها از ترکيبات ضد اين ميکروب استفاده شده است با کارايی بالايی ميتوانند کانال ريشه را پاکسازی کنند. اين مطالعه به مقايسه تاثير غلظت­های مختلف لدرميکس با داروی با فورمولاسيون جديد، بر عليه اينترکوکوس فکاليس پرداخته است. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی آزمايشگاهی ابتدا پودر باکتری انتروکوکوس به محيط کشت مغذی BHI(Brain Heart Infusion) وارد و به مدت 24 ساعت در 37 درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. از سوسپانسيون ميکروبی مقداری نمونه در سطح محيط کشت آگار خونی کشت ويک عدد کلنيانتروکوکوس هم در محيط آبگوشت TSB در 37 درجه سانتي­گراد گرماگذاری شد. 100 ميکروليتر از سوسپانسيون باکتری بر روی محيط جامد مولر هينتون کشت داده، و تعداد 30 عدد از ديسک های بلانک در غلظت­های مختلف روی پليت های کشت قرار داده شد و در انکوباتور 37 درجه سانتي­گراد به مدت 24 ساعت گرماگذاری گرديد. آخرين لوله آزمايشی که رشد در آن مشاهده نشود به عنوان MIC و اگر هر يک از غلظت های MIC بر روی محيط آگاردار رشدی نداشتند به عنوان MBC معرفی شدند. برای مقايسه اثربخشی داروها روی انتروکوکوس فکاليس از آزمون آماری آناليز واريانس يکطرفه استفاده شد. يافته‌ها: قطر هاله­ رشد مربوط به لدرميکس و داروی جديد برای غلظت 1 به ترتيب برابر 2/0±56/2 و 4/0±53/1 و برای غلظت 5/0 از لدرميکس دارای ميانگين 3/0±2 سانتی متر بود که از نظر آماری تفاوت معني­داری را نشان دادند(05/0>P).در ارزيابی MIC، لوله دارای غلظت 5/0 به عنوان MIC لدرميکس و لوله دارای غلظت 1 به عنوان MIC داروی جديد معرفی شدند. نتيجه گيری: هر دو ترکيب دارای اثر مهارکنندگی بر روی انتروکوکوس بودند اما لدرميکس در غلظت­های بالاتر اثر مهارکنندگی بيشتری داشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: داروهای داخل کانال دندان، شوینده داخل کانال، انتروکوکوس فکالیس،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2014 13:06
Last Modified: 12 Jul 2017 09:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/847

Actions (login required)

View Item View Item