ميزان و علل خطاهای بعد از آزمايش درآزمايشگاه مرکز طبی کودکان

شمس, صدیقه and حقی آشتيانی, محمدتقی and محسنی, آمنه and ايرانی, حشمت and مرادی, زلیخا and طباطبايی, مریم السادات and نيک منش, بهرام (2012) ميزان و علل خطاهای بعد از آزمايش درآزمايشگاه مرکز طبی کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 12-19. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n96p12-fa.pdf

Download (315kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2131&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : نتايج آزمايشگاهی به منظور تشخيص بيماری، پيگيری پيشرفت آن و نيز پاسخ به درمان استفاده می شود. لذا، ارائه نتايج صحيح و به موقع از اهداف اصلی آزمايشگاه‌ها می‌باشد. هدف از اين مطالعه يافتن ميزان و علل تاخير در ارسال جواب آزمايش و نيز بررسی خطاهای بعد از آزمايش که بر صحت جواب آزمايش تاثير می گذارند، بوده است. روش کار : اين مطالعه توصيفی در بيمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1387 در مورد بيماران سرپايی و بستری انجام شد. بدين منظور به مدت 3 ماه هر گونه شکايت بيمار، پزشک و يا بخش در مورد عدم دريافت به موقع جواب و يا اعتراض به صحت جواب آزمايش و نيز علت مشکل به وجود آمده در فرم‌های مخصوص ثبت شدند . اطلاعات به دست آمده پس از اتمام زمان لازم با کمک برنامه نرم افزاری SPSS.15 آناليز و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از آمار توصيفی مانند فراوانی، درصد و ميانگين جهت بررسی ميزان خطاها بر حسب متغييرهای مختلف و از آزمون های کای دو و فيشر برای بررسی ارتباط بين متغييرهای مستقل و وابسته استفاده شد. يافته‌ها : از مجموع 425 شکايت ثبت شده، 375 مورد مربوط به عدم دريافت به موقع جواب و 50 مورد عدم انطباق نتيجه آزمايش با بالين بيمار( شک به صحت جواب) بود. علل تاخير در ارسال جواب آزمايش در 287 مورد ( (72%) و علل اعتراض به صحت جواب در 17 مورد ( (34%)در مرحله بعد از آزمايش ( (Postanalytical قرار داشت. وارد نشدن جواب در کامپيوتر 106 مورد( 37%)، مفقود شدن جواب 73 مورد ( 4/25%)، اشتباهات نوشتاری 65 مورد (6/22%)، نداشتن درخواست آزمايش 28 مورد(8/9%)و اشتباه در فايل کردن جواب 12 مورد (2/4%) از علل مشاهده شده، بودند. بخش های ميکروبيولوژی، هماتولوژی و بيوشيمی آزمايشگاه به ترتيب با 2/28 ، 20 و 4/17 درصد بيشترين شکايات را داشته‌اند که مربوط به آزمايش‌های کشت ادرار، CBC و بيوشيمی بوده است. متوسط شکايت در هر ماه: 77 مورد (1 به 108 بيمار و 1 به 541 آزمايش) و درصد جواب‌هايی که به موقع آماده نشده بودند، 8/4 درصد بوده است. نتيجه‌گيری: يافته‌های اين تحقيق نشان می‌دهد که علل بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم ارسال به موقع نتيجه آزمايش و ارسال جواب غير‌صحيح می شود، در مرحله بعد از آزمايش قرار دارد. لازم است در کنار به کارگيری دستورالعمل‌های ارتقاء خدمات آزمايشگاهی موجود، برنامه‌های ثبت و پيگيری خطاها در جهت پيشگيری و کاهش آن‌ها و به ويژه نظارت و ارتقاء مداوم فرآيند جواب دهی مورد توجه بيشتری قرار گيرد. همچنين همکاری متقابل پزشکان و کادر پرستاری با آزمايشگاه نقش بسزايی در کاهش خطا دارد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خطاهای آزمایشگاهی، خطاهای بعد از آزمایش، خطاهای نوشتاری، جواب آزمايش
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 13:07
Last Modified: 02 Sep 2014 13:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/850

Actions (login required)

View Item View Item