بررسی اثر عصاره گياه مريم گلی بر سطح سرمی آنزيم های آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز در موش های صحرايی نر

احمدی, رحیم and عبداللهی, الهه (2012) بررسی اثر عصاره گياه مريم گلی بر سطح سرمی آنزيم های آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز در موش های صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 20-25. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n96p20-fa.pdf

Download (330kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2132&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بررسی‌ها نشان می‌دهند که بين عصاره گياه مريم گلی و عملکرد قلب و کبد ارتباط وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسی اثر عصاره گياه مريم گلی بر سطح سرمی کراتين کيناز وآلکالين فسفاتاز بوده است. روش کار: اين تحقيق از نوع تجربی آزمايشگاهی بوده و طی آن موش های صحرايی نژاد ويستار به گروه‌های 5 سری شاهد، دريافت کننده نرمال سالين، دريافت کننده عصاره گياهی با دوز 100، دريافت کننده دوز 150 و دريافت کننده دوز ميلی گرم/ کيلوگرم 200 تقسيم شدند. نمونه‌ها به مدت 6 هفته تحت تجربيات آزمايشگاهی قرار گرفتند و پس از 6 هفته نمونه‌های خونی از طريق روش خون گيری از قلب تهيه شد و سطح سرمی آنزيم‌های کراتين کيناز و آلکالين فسفاتاز با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری اندازه گيری گرديد. در نهايت داده ها با استفاده از آزمون آماری آناليز واريانس بين گروه ها مورد مقايسه قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان دادند که موش های دريافت کننده عصاره گياه مريم گلی با دوز روزانه 100 ميلی گرم/ کيلوگرم دچار کاهش معنی دار کراتين کيناز نسبت به گروه‌ شاهد گرديدند (001/0 p< )، حال آنکه مصرف روزانه دوز 150و 200 ميلی گرم/ کيلوگرم عصاره مريم گلی تغيير معنی‌داری در سطح سرمی اين آنزيم پديد نياورد. همچنين موش‌های دريافت کننده دوز روزانه 100، 150 و200 ميلی گرم/کيلوگرم دچار افزايش معنی‌دارآلکالين فسفاتاز نسبت به گروه شاهد شدند (001/0 p< ). نتيجه گيری: يافته های حاصل از اين تحقيق بيانگر آن هستند که عصاره گياه مريم گلی دارای اثر افزايندگی بر سطح سرمی آلکالين فسفاتاز و نيز بر حسب دوز مصرفی دارای اثر کاهندگی برسطح سرمی کراتين کيناز بوده. در موارد استفاده های دارويی می‌تواند از نظر تاثيرات تخريبی يا ترميمی بر برخی بافت‌ها، مورد توجه قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مریم گلی، کراتین کیناز، آلکالین فسفاتاز، موش صحرایی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 13:07
Last Modified: 02 Sep 2014 13:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/851

Actions (login required)

View Item View Item