بيان ژنی آنزيم Cu/Zn Superoxide Dismutaseسلول‌های لنفوسيتی، تغييرات آنتی اکسيدان تام و شاخص‌های استرس اکسيداتيو تحت تاثير تمرين شديد بدنی در مردان جوان ورزشکار

بقايی, بهروز and ترتيبيان, بختیار and علی پرستی, محمدرضا and برادران, بهزاد and الماسی, شهره (2012) بيان ژنی آنزيم Cu/Zn Superoxide Dismutaseسلول‌های لنفوسيتی، تغييرات آنتی اکسيدان تام و شاخص‌های استرس اکسيداتيو تحت تاثير تمرين شديد بدنی در مردان جوان ورزشکار. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n95p1-fa.pdf

Download (441kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2114&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسی بيان ژنی آنزيم Cu/Zn Superoxide Dismutase سلول های لنفوسيتی، تغييرات آنتی اکسيدان تام و شاخص های استرس اکسيداتيو تحت تاثير تمرين شديد بدنی در مردان جوان ورزشکار می باشد. روش کار: تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی با اندازه‌گيری متعدد می باشد که در آن 20 مرد ورزشکار (23-21سال) ب ه صورت داوطلبانه و پس از اخ ذ رضايت نامه در تحقيق شرکت داده شدند. در سه حالت قبل از فعاليت، پس از تست شديد ورزشی (سرعت: 5/7 مايل بر ساعت ، شيب: 5 درجه، زمان: 20دقيقه) و در حالت بهبودی ( Recovery 3 ساعت بعد از انجام تست تمرينی)، خون‌گيری وريد بازويی از آزمودنی ها به عمل آمد. برای اندازه‌گيری mRNA آنزيم Cu/Zn SOD از روش Real time- Polymerase chain reaction و برای ساير شاخص ها از اتو آناليزور استفاده شد. يافته‌ها: سطح H2O2 بعد از تمرين شديد بدنی و3 ساعت بعد از آن افزايش معنی داری يافت ( 012/0 = p ) و ( 014/0 p = )(99/0 ± 37/3 و 85/0 ± 36/3 ) . غلظت mRNA آنزيم Cu/Zn SOD نيز بعد از فعاليت شديد و3 ساعت بعد آن، افزايش يافت , ليکن اين تغييرات معنی دار گزارش نشد (86/0 ± 07/4 و 37/2 ± 03/5 ) . سطح TAS نيز فقط در مرحله بهبودی افزايش معنی داری داشت (009/0= p ) (16/0 ± 86/0 ). نتيجه‌گيری: تمرين شديد بدنی باعث افزايش سطح شاخص های استرس اکسيداتيو و تضعيف دستگاه ايمنی افراد ورزشکار مرد می شود، اما اين افراد در پاسخ به تهديدات صورت گرفته از سوی راديکال های آزاد، فعاليت آنزيم های آنتی اکسيدان را افزايش می دهند و بيان ژنی آنزيم Cu/Zn SOD افزايش معنی‌داری نمی يابد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: mRNA Cu/Zn SOD، آنتي اكسيدان تام، پراكسيد هيدروژن، مردان ورزشكار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 13:11
Last Modified: 02 Sep 2014 13:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/860

Actions (login required)

View Item View Item