بررسی تأثير چهار حالت آماده سازی سطح پرسلن برميزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس

لواف, شیرین and عزیزی, آرش and رهبر, محمد and نجف پور, امیر حسین (2013) بررسی تأثير چهار حالت آماده سازی سطح پرسلن برميزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (3). pp. 160-164. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n3p160-fa.pdf

Download (195kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=309&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف: چسبندگی استرپتوکوک موتانس بر روی سطح دندان و پروتزهای دندانی باعث پوسيدگی و بيماريهای پريودنتال ميشود و يکی از عواملی که اين چسبندگی را بر سطوح پروتزهای دندانی تشديد ميکند، زبری سطوح است. هدف از اين مطالعه، بررسی نقش چهار حالت مختلف آماده سازی سطح پرسلن بر ميزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربی برروی 60 ديسک پرسلنی 3×10 ميلی متری از نوع ( Noritake) انجام شد. نمونه ها پس از پخت بصورت تصادفی به چهار گروه تقسيم شدند. در گروه اول، گليز و در گروه دوم، اورگليز و در گروه سوم، پاليش انجام شد و گروه چهارم، بدون انجام عملی بر روی سطح آن ، دست نخورده باقی ماند. سپس نمونه ها رادر لوله های آزمايش قرار داده و با سوسپانسيون باکتريايی استرپتوکوک موتانس با کد استاندارد PTCC1643 با غلظت 106×1 سلول بر ميکروليتر مواجه نموديم و پس از کشت در محيط بلاد آگار در نهايت ميزان چسبندگی باکتری به قطعات پرسلن اندازه گيری شد.خشونت سطحی نمونه ها توسط ميکروسکوپ الکترونی اندازه گيری شده و داده ها توسط آزمونKruskal-Wallis و Mann-U- Whitneyآناليز شدند و ميزان همبستگی خشونت سطحی و ميزان چسبندگی با آزمون پيرسون بررسی شد. يافته ها : ميزان چسبندگی باکتری در گروه گليز شده،(92/20±35)، اورگليز، (73/6±28), پاليش شده،(1/22±103)و بدون گليز،(2/16±115) بود و بين چهار گروه اختلاف معنی داری ديده شد. (05/0>p) ميزان خشونت سطحی نيز در گروه گليز شده ،(004/0±67/0) ، اورگليز ،(003/0±48/0) ، بدون گليز,(005/0±89/0) و پاليش شده (004/0±7/1) بود. نتايج آزمونهای آماری، اختلاف معناداری را بين هر چهار گروه نشان داد. همبستگی مثبت بين ميزان خشونت سطحی و چسبندگی استرپتوکوک موتانس ديده شد. (0001/0= P) نتيجه‌گيری: بنظر می‌رسد که سطح اورگليز، کمترين ميزان چسبندگی باکتری و سطح بدون گليز بيشترين ميزان چسبندگی باکتری را داشته و نيز سطح گليز شده نسبت به سطح پوليش شده چسبندگی کمتری خواهد داشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استرپتوکوک موتانس، پرسلن دندانی، روش، آماده سازی سطحی،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:07
Last Modified: 17 Oct 2017 08:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/869

Actions (login required)

View Item View Item