بررسی تاثير خمير هيدروکسيد کلسيم با حامل های مختلف بر pH سطحی عاج ريشه

تبریزی زاده, مهدی and کاظمی پور, مریم and داستانی, میلاد and حکیمیان, رقیه (2013) بررسی تاثير خمير هيدروکسيد کلسيم با حامل های مختلف بر pH سطحی عاج ريشه. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (3). pp. 171-177. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n3p171-fa.pdf

Download (398kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=322&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف: با توجه به استفاده وسيع از کلسيم هيدروکسيد و کاربرد حامل های مختلف به همراه اين ماده در داخل کانال ريشه، اين مطالعه با هدف تعيين تغييرات PH سطحی عاج ريشه پس از قرار دادن خمير کلسيم هيدروکسيد با حامل های مختلف در داخل کانال ريشه انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی 33 دندان تک کانال کشيده شده ی انسان با روش استاندارد Step back پاکسازی و شکل دهی شدند. در مرحله بعد، 3 حفره در سطح فاشيال ريشه در نواحی سرويکال، ميانی و اپيکال با عمق 75/0 ميلی متر و قطر 5/1 ميلی متر ايجاد شد.سپس دندان ها به طور تصادفی به 3 گروه 11 تايی تقسيم شدند. دندان ها در گروه اول ( A ) توسط مخلوط خامه ای کلسيم هيدروکسيد با نرمال سالين و در گروه دوم ( B ) توسط مخلوط کلسيم هيدروکسيد با کلر هگزيدين 2 درصد با استفاده از دريل های لنتولو پر شدند.کانال دندان های گروه سوم به عنوان گروه کنترل منفی خالی گذاشته شد. PH نواحی مختلف ريشه در روزهای 1، 3، 7، 14 اندازه گيری شد. نتايج بدست آمده با آزمون آماری ANOVA با تکرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد که PH گروه کلسيم هيدروکسيد با نرمال سالين در تمامی زمان های مورد بررسی، به نحو معنی داری بيشتر از گروه های ديگر بود(001/0 > P ) در گروه مخلوط کلسيم هيدروکسيد با نرمال سالين ( A )، بيشترين ميانگين PH در روز سوم در ناحيه اپيکال ريشه و به ميزان 5/0 ± 9/9 بود. در گروه مخلوط کلسيم هيدروکسيد با کلر هگزيدين2 درصد ( B )، بيشترين ميانگين PH در روز سوم در ناحيه اپيکال ريشه و به ميزان 3/0 ± 7/8 بود. نتيجه‌گيری: با توجه به تغييرات اندک pH در سطح عاج ريشه به علت نفوذ کمتر يون های هيدروکسيل، به منظور دستيابی به PH بالاتر، استفاده از نرمال سالين به عنوان ماده حامل هيدروکسيد کلسيم، PHنسبت به موادی که اسيدی دارند، ارجحيت دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کلسیم هیدروکسید، عاج، PH، خمیر، ریشه،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:07
Last Modified: 31 Jul 2017 09:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/871

Actions (login required)

View Item View Item