بررسی ارتباط آنتی اکسيدان تام با آنزيم کراتين فسفوکيناز و پراکسيد هيدروژن در دختران ورزشکار؛ تحت تاثير تمرينات شديد ورزشی

بقايی, بهروز and ترتيبيان, بختیار and برادران, بهزاد (2012) بررسی ارتباط آنتی اکسيدان تام با آنزيم کراتين فسفوکيناز و پراکسيد هيدروژن در دختران ورزشکار؛ تحت تاثير تمرينات شديد ورزشی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 35-43. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n95p35-fa.pdf

Download (456kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2118&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : بررسی ها نشان می دهد که ارتباط دقيق شاخص های آنتی اکسيدانی با تغييرات ايجاد شده در سطوح شاخص های التهابی و استرس اکسيداتيو ب ه طور دقيق مشخص نشده است، لذا هدف از اين تحقيق بررسی ارتباط آنتی اکسيدان تام با آنزيم کراتين فسفوکيناز و پراکسيد هيدروژن در دختران ورزشکار؛ تحت تاثير تمرينات شديد ورزشی می باشد . روش کار : تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربی با اندازه گيری متعدد می باشد که در آن 25 زن ورزشکار با دامنه سنی 21-24 سال، داوطلب شده و رضايت نامه شرکت در تحقيق را تکميل کردند . در سه مرحله قبل از انجام تست ورزشی ( (Graded Exercise Test GXT ( شيب 5 درصد، سرعت 12 کيلومتر بر ساعت ، زمان 20 دقيقه ) ، بعد از تمرين ورزشی و 3 ساعت بعد از آن، خون گيری از وريد بازويی به عمل آمد . برای اندازه گيری سطح سرم آنتی اکسيدان تام و پراکسيد هيدروژن و کراتين فسفوکيناز از دستگاه اتوآناليزور و برای بررسی های آماری نيز از روش Mixed Model استفاده شد . يافته ‌ ها : غلظت ) ( TAS ) ( Total Antioxidant Status بعد از فعاليت ورزشی با افزايش معنی داری مواجه شد ( 031/0 p≤ ) ( 16/0 ± 89/0 ) ، اما آناليز آماری Mixed model نشان داد که سطح TAS 3 ساعت بعد از تمرين شديد کاهش يافته است ( 065/0 p≥ ) ( 15/0 ± 88/ 0) . سطح پلاسمايی پراکسيد هيدروژن بعد از انجام تست ورزشی تغيير معنی داری نيافت (255/0 p≥ ) ( 38/1 ± 84/2 ) و فقط در مرحله بهبودی افزايش آن معنی دار گزارش شد (001/0 p≤ ) ( 16/1 ± 04/3 ) . غلظت ( Creatine PhosphoKinase ) CPK ، در هر دو مرحله بعد از فعاليت و بهبودی افزيش معنی داری يافت ( 002/0 p≤ و 036/0 p≤ ) ( 18 ± 96 و 19 ± 90 ) . نتيجه گيری : نتايج تحقيق حاضر نشان می دهد که دستگاه ايمنی دختران ورزشکار در پاسخ به تمرين شديد بدنی از طريق افزايش سطح آنتی اکسيدان از آسيب های ناشی H2O2 و CPK به بافت ها جلوگيری می نمايد و بر خلاف تصور، آنزيم CPK نيز در تحريک پاسخ های آنتی اکسيدانی در دختران ورزشکار نقش موثری دارد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: TAS، CPK، H2O2، دختران ورزشكار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:08
Last Modified: 02 Sep 2014 14:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/873

Actions (login required)

View Item View Item