طراحی و راه اندازی آزمون الایزا غیر مستقیم به منظور تشخیص عفونت ویروس اپشتن - بار بر اساس آنتی ژن gp125 کپسید ویروس

فرشادپور, فاطمه and طاهرخانی, رضا and میرجلیلی, علی and کارگرموخر, روحانی and بوترابی, سیدمهدی and عبدی زاده, مهدی (1391) طراحی و راه اندازی آزمون الایزا غیر مستقیم به منظور تشخیص عفونت ویروس اپشتن - بار بر اساس آنتی ژن gp125 کپسید ویروس. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, 14 (5). pp. 42-53.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمينه و هدف: ويروس اپشتن - بار از خانواده هرپس ويروس ها، بوسيله تماس مستقيم با ترشحات عفوني منتقل مي شود. در طي عفونت، آنتي بادي هايي از کلاس IgG و IgM عليه آنتي ژن کپسيد ويروسي توليد مي شوند که در تعيين وضعيت عفونت نقش دارند. هدف از اين مطالعه طراحي و راه اندازي آزمون الايزا براي تشخيص آنتي بادي هاي IgG و IgM عليه آنتي ژن کپسيد ويروس اپشتن - بار بود. روش بررسي: در اين مطالعه تحقيقي - توليدي، آزمون الايزا با استفاده از آنتي ژن کپسيد ويروسي (gp125) بمنظور تشخيص آنتي بادي هاي IgG و IgM اختصاصي ويروس اپشتن - بار طراحي و راه اندازي شد. سپس 101 نمونه سرمي با آزمون الايزا IgM (26 نمونه مثبت و 75 نمونه منفي) و 105 نمونه سرمي با آزمون الايزا IgG (98 نمونه مثبت و 7 نمونه منفي) طراحي شده مورد آزمايش قرار گرفتند و جهت بررسي ويژگي، 24 نمونه سرمي بيماران غير منونوکلئوز عفوني استفاده گرديد. نتايج حاصل با آزمون ايمنوفلورسنس (IFA) و کيت تجاري الايزا اکوئي پار - ايتاليا (Equipar Diagnostics -Italy) مقايسه شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون مک نمار استفاده گرديد. يافته ها: حساسيت نسبي، ويژگي نسبي و ميزان همخواني آزمون الايزا IgM و آزمون الايزا IgG طراحي شده در مقايسه با کيت تجاري به ترتيب برابر %92.3، %96 و %96.6-%95، %88.9 و %95 بود. آزمون الايزا طراحي شدهIgG زماني که با آزمون IFA مقايسه گرديد. به ترتيب داراي حساسيت، ويژگي و ميزان همخواني 97%، 100% و %97.1 و ارزش اخباري مثبت 100% بود. نتيجه گيري: ماهيت آنتي ژن پوشش داده شده نقش مهمي در افزايش حساسيت و ويژگي دارد به عبارتي زماني که در آزمون الايزا از آنتي ژن اصلي استفاده گردد آزمون ويژگي بالايي دارد (الايزا طراحي شده) اما زماني که از آنتي ژن سنتتيک (کيت تجاري اکوئي پار - ايتاليا) استفاده گردد حساسيت آزمون بالا مي رود لذا پيشنهاد مي شود بمنظور افزايش حساسيت و ويژگي آزمون مخلوطي از هر دو آنتي ژن در طراحي الايزا مورد استفاده قرار گيرد. كلید واژه: الايزا(Q2) آنتي ژن کپسيد ويروس(Q2) ايمنوفلورسنس(Q2) ويروس اپشتن - بار(Q2)

Item Type: Article
Subjects: QW Microbiology and Immunology
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: محسن زارعی
Date Deposited: 11 Nov 2020 09:26
Last Modified: 11 Nov 2020 09:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/8733

Actions (login required)

View Item View Item