بررسي تاثير سولفات روي تکميلي بر روي رشد شيرخواران‎

اکابریان, شرافت and جمند, طیبه and خرم رودی, رزیتا and بحرینی, مسعود and معتمد, نیلوفر (1391) بررسي تاثير سولفات روي تکميلي بر روي رشد شيرخواران‎. پژوهش پرستاري, 7 (27). pp. 52-59. ISSN 1735-7012

[img]
Preview
Text
4.pdf

Download (151kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=175961

Abstract

مقدمه: روي، يکي از ريزمغذي هاي اساسي بدن انسان است، کمبود آن در بدن باعث کاهش سرعت رشد، کوتاهي قد و تاخير بلوغ مي گردد، همچنين شيوع اسهال و پنوموني را افزايش مي دهد. کمبود مرزي روي يک مشکل تغذيه اي شايع در تمام دنيا به خصوص در کودکان کشورهاي در حال توسعه مي باشد. هدف از اين تحقيق تعيين تاثير سولفات روي تکميلي بر رشد شيرخواران 24- 6 ماهه شهر بوشهر مي باشد. روش: در يک کارآزمايي باليني به روش نمونه گيري مبتني بر هدف 241 کودک 15- 6 ماهه اي که طي سال 1387 به مراکز بهداشتي- درماني شهري مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. معيار خروج از مطالعه وجود هر گونه بيماري ارگانيک در کودک بود. اين نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر قطره فروس سولفات و مولتي ويتامين، روزانه 5 سي سي محلول سولفات روي حاوي 5 mg روي المنتال به مدت 6 ماه دريافت کرده و گروه شاهد فقط قطره فروس سولفات و مولتي ويتامين دريافت نمودند. وزن هنگام تولد کودکان هر دو گروه ثبت شده و در طول مصرف محلول سولفات روي و تا 3 ماه بعد، ماهانه وزن به وسيله ترازوي کفه ايي يا پايي Seca و قد کودک به وسيله قدسنج خوابيده اندازه گيري و از نظر ابتلا به بيماري گوارشي يا تنفسي بررسي شدند. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS v.11.5 و آزمون هاي آماري تي و ANOVA و رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: يافته ها نشان دادند که ميانگين وزن گروه مداخله از (8.62±1.16) در ماه اول به (11.26±1.4) در ماه هشتم افزايش يافت، که در مقايسه ماه به ماه نشان دهنده تفاوت معنادار با افزايش وزن گروه کنترل بود (p<0.005). ميانگين قد نيز در گروه مداخله به طور معناداري در ماه هاي اول، چهارم، هفتم و هشتم بيشتر بود اما مقايسه ميزان افزايش وزن و قد در دو گروه در ماه هاي متوالي نشان دهنده تفاوت معنادار وزن در ماه ششم و هشتم بود (p<0.04). اما تفاوت قد در هيچ کدام از ماه هاي پيگيري معنادار نبود (p>0.05). شيوع اسهال و پنوموني نيز در گروه مداخله به طور معناداري کمتر از گروه شاهد مي باشد (p<0.05). نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ميانگين وزني کودکاني که سولفات روي مصرف کرده اند به طور معناداري بيشتر از گروه شاهد مي باشد اما از نظر قدي اختلاف معناداري بين دو گروه شاهد مشاهده نشد. لذا توصيه مي شود که افزودن مکمل روي در رژيم غذايي کودکان به خصوص در کودکاني که سرعت رشد و تکامل آن ها کم و يا متوقف شده و نيز در کودکاني که به کرات دچار بيماري هاي عفوني مي شوند، مورد توجه قرار گيرد

Item Type: Article
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Faculty of Medicin > Department of Pediatrics
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:08
Last Modified: 11 Jul 2017 07:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/875

Actions (login required)

View Item View Item