آموزش پزشکي مبتني بر شواهد و تاثير آن بر آگاهي، نگرش و توانايي استفاده دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از آن‎

میرزایی, کامران and زحمتکش, ثریا (1392) آموزش پزشکي مبتني بر شواهد و تاثير آن بر آگاهي، نگرش و توانايي استفاده دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از آن‎. مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد, 8 (3). pp. 13-22. ISSN 2251-7065

[img]
Preview
Text
5.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://wwwhttp://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx...

Abstract

سابقه و اهداف: در سال هاي اخير، پزشکان جهت ارتقاء هر چه بيشتر کيفيت مراقبت هاي باليني ارائه شده جهت بيماران، تجربه باليني خود را با شواهد پژوهشي حاصل از موارد باليني مشابه ترکيب و در قالب پزشکي مبتني بر شواهد ارائه نموده اند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير اجراي دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي مبتني بر شواهد بر آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دوره هاي باليني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از پزشکي مبتني بر شواهد بود. روش بررسي: در يک مطالعه نيمه تجربي، دانشجويان پزشکي سه دوره مقطع کارآموزي پزشکي اجتماعي شرکت داده شدند (جمعا 24 نفر). در اين دوره، دانشجويان 5 مرحله استاندارد اجراي پزشکي مبتني بر شواهد شامل پرسش، جستجو، ارزيابي نقادانه شواهد و به کارگيري و ارزشيابي شواهد را به ترتيب در يک کارگاه دو روزه آموزش ديده و سپس با راهنمايي استاد به اجرا درآوردند. در ادامه سطح آگاهي، نگرش و توانايي دانشجويان در رابطه با پزشکي مبتني بر شواهد همراه با سطح رضايتمندي آنان از دوره با استفاده از پرسشنامه پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: نتايج مطالعه بيانگر افزايش سطح آشنايي دانشجويان با اصطلاحات کاربردي در پزشکي مبتني بر شواهد بود (P<0.0001). همچنين در اين مطالعه افزايش قابل ملاحظه آماري در سطح نگرش دانشجويان و نيز توانايي آنان در اجرا و کاربرد پزشکي مبتني بر شواهد مشاهده شد. ميزان رضايت مندي دانشجويان بعد از اجراي کارگاه از محتوا و نحوه اجراي کارگاه نيز به ترتيب در 91.7% و 87.5% موارد خوب ارزيابي شد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد نياز به آموزش دانشجويان پزشکي در مقطع باليني در خصوص مفاهيم و واژه هاي اپيدميولوژي رايج در بحث پزشکي مبتني بر شواهد به منظور افزايش توانايي آنان در تحليل نقادانه مقالات مورد مطالعه آنان با هدف افزايش توانايي آنان در اتخاذ تصميمات باليني مناسب و صحيح به خصوص به صورت عملي و به شکل آموزش کارگاهي و عملي وجود دارد. كليد واژه: آموزش پزشکي، پزشکي مبتني بر شواهد، آموزش باليني، دانشجو

Item Type: Article
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Faculty of Medicin > Department of Social Medicine
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:08
Last Modified: 24 Jun 2017 05:49
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/878

Actions (login required)

View Item View Item