عوامل تنش زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یزدان خواه فرد, محمدرضا and پولادی, شهناز and کمالی, فرحناز and زحمتکشان, نسرین and میرزایی, کامران and اکابریان, شرافت and یزدان پناه, سیامک and جمند, طیبه and غریبی, طیبه and خرم رودی, رزیتا and حاجی نژاد, فاطمه (2008) عوامل تنش زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, 8 (2). pp. 341-350. ISSN 1608-9359

[img]
Preview
Text
7.pdf

Download (272kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=87156

Abstract

چکیده: مقدمه: آموزش باليني فرآيند پيچيده اي است كه تحت تاثير عوامل و متغيرهاي زيادي قرار مي گيرد. هدف اين پژوهش، تعيين عوامل تنش زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بود. روش ها: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي، تعداد 334 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه از دو بخش ويژگي هاي فردي و 60 سوال پيرامون عوامل تنش زاي آموزش باليني در پنچ حيطه تشكيل شد. داده ها با نرم افزار SPSS و به صورت توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و با آزمون هاي مجذور كاي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند. نتايج: حيطه هاي تجارب تحقيرآميز، محيط آموزشي، تجربيات باليني، احساسات ناخوشايند، و ارتباط بين فردي به ترتيب از درجه تنش زايي بالايي برخوردار بودند. بيشترين عوامل تنش زا به ترتيب شامل: تذكر استاد در حضور پرسنل و پزشكان، عدم وجود امكانات رفاهي در بخش، مشاهده زجر كشيدن بيماران بدحال، نگراني از انتقال بيماري واگيردار، و عدم حمايت استاد از دانشجو بود. نتيجه گيري: دانشجويان علوم پزشكي در معرض عوامل تنش زاي متعددي قرار دارند. ايجاد يك سيستم حمايتي در طول سال اول تحصيلي و بهبود آن در تمام طول دوره آموزش باليني براي مهارت هاي مقابله اي موثر ضروري به نظر مي رسد. كليد واژه: تنش، آموزش باليني، دانشجويان علوم پزشكي، ديدگاه

Item Type: Article
Subjects: QZ Pathology
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:09
Last Modified: 28 Oct 2018 05:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/885

Actions (login required)

View Item View Item