تعيين سطح استرم -1 در مايع مفصلی جهت تشخيص آرتريت سپتيک کودکان

نوربخش, ثمیله and طالبی طاهر, مهشید and طباطبايی, آذردخت and يگانه, مهدی (2012) تعيين سطح استرم -1 در مايع مفصلی جهت تشخيص آرتريت سپتيک کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n92p1-fa.pdf

Download (326kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2073&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : در جريان بيماری های ناشی از عفونت های باکتريال، رسپتورهای فعال شده بروی سلول های مونوسيتی ( Soluble triggering expressed on myeloid cells-1-STREM-1 ) در سطح مونوسيت ها / ماکروفاژها ونوتروفيل ها فعال شده و از طريق ايجاد پاسخ التهابی منجر به تشديد تخريب نسجی می شوند. هدف از اين مطالعه ارزيابی نقش STREM-1 در مايع مفصلی جهت تشخيص آرتريت سپتيک از آرتريت غير سپتيک بود. روش کار: يک مطالعه مقطعی در بخش های کودکان و ارتوپدی بيمارستان حضرت رسول اکرم (1388-1386) تهران، وابسته به دانشگاه ايران انجام شد. مايع مفصلی 53 کودک مبتلا به آرتريت آسپيره شد و جهت تشخيص آرتريت باکتريال با روش های معمول مورد بررسی قرار گرفت. 5/. تا 3 ميلی‌ليتر از مايع مفصلی در فريزر 70 درجه سانتی ‌ گراد نگهداری شد. مقدار STREM-1 در 53 نمونه مايع مفصلی با روش آنزيم ايمونواسی ( Quantikine R&D systems, US ) اندازه‌گيری شد. نتايج بين آرتريت چرکی وغير چرکی مقايسه شد. يافته ها: در 49%(26/53 نفر) آرتريت سپتيک و در51% (27/53 نفر) نوع غير سپتيک تشخيص داده شد. کشت مثبت در مايع مفصلی 3/20% موارد و تست لاتکس آگلوتيناسيون برای باکتری هادر 2/8 % موارد مثبت بود. 5/ 10% بيماران اسمير مستقيم مثبت داشتند. سطح کات آف 82 5 پيکوگرم در هر ميلی ليتر برای STREM-1 مايع مفصل حساسيت 50%، ويژگی 70%، ارزش اخباری مثبت ومنفی 64% و توافق ضعيف با کشت مثبت در مايع مفصل داشت (037/0= p 28/0= Kappa ) . سطح زير منحنی راک برای افتراق بين آرتريت سپتيک وغير سپتيک STREM-1 603/0 ( 1/0= p ، 448/0-757/0 ;CI 95%) بود. نتيجه گيری: سطح STREM-1 در مايع مفصلی با کات آف 825 پيکوگرم در هر ميلی ليتر، حساسيت 50% و ويژگی 70% برای افتراق آرتريت سپتيک از غير سپتيک دارد. جستجوی آنتی ژن ‌ های باکتريال در مايع مفصلی ( LPA تست آگلوتيناسيون لاتکس) و سطح STREM-1 مايع مفصلی در صورتی که به آزمايش‌های معمول کشت، اسمير وآناليز روتين مايع مفصل افزوده شود، می تواند با لقوه به پزشک برای تشخيص بهتر آرتريت سپتيک کمک کنند. اين امر می ‌ تواند از درمان‌های تجربی آنتی بيوتيکی غير ضروری در کودکان مبتلا به آرتريت جلوگيری کند. برای تصميم گيری بالينی، مطالعات مداخله‌ای تصادفی بر اساس استفاده از توان بالقوه سطح STREM-1 مايع مفصل در درمان ضد ميکروبی آرتريت سپتيک می تواند مفيد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آرتریت، آرتریت سپتیک، مایع سینویال، آنزیم ایمونواسی، استرم 1
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:20
Last Modified: 25 Jul 2017 07:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/897

Actions (login required)

View Item View Item