تعيين پايايی مشاهده گر در شناسايی لندمارکهای سفالومتری سه بعدی بر روی تصاوير CBCT

غفاری, روشنک and سقایی, سیما and شیخی, مهناز (2013) تعيين پايايی مشاهده گر در شناسايی لندمارکهای سفالومتری سه بعدی بر روی تصاوير CBCT. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (3). pp. 191-198. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n3p191-fa.pdf

Download (598kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=368&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف: يک قدم مهم برای ثبت CBCT به عنوان يک رويکرد معمول تشخيصی در ارتودنسی تعيين پايايی آن در شناسايی لندمارک ها است. هدف از اين مطالعه ارزيابی پايايی intra observer و inter observer در شناسايی لندمارکها در سه بعد با استفاده از تصاوير CBCT بود. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربی تصاوير CBCT 30 بيمار انتخاب شد. دو مشاهده گر هر کدام 2 بار به صورت جداگانه 14 لندمارک انتخابی را در تصاوير CBCT مورد نظر شناسايی کردند. روش کار به اين صورت بود که ابتدا مناسب ترين برش در نماهای ساژيتال، کرونال وآگزيال برای لندمارک مربوطه انتخاب و سپس مختصات آن (X ، Yو Z) بر حسب ميلی متر تعيين می گرديد. جهت محاسبه پايايی intra observerو inter observer از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. يافته‌ها: در 6/97 درصد از موارد intraobserver و 8/92 درصد از موارد interobserver،( Intraclass correlation (ICC بالای 7/0 بود. در هيچ مورد ICC کم تر از 6/0 به دست نيامد. ICC در 5/59 درصد از ارزيابی های Intraobserver، بزرگتر يا مساوی 9/0 بود. در 6/66 درصد از ارزيابی های interobserver، ICC بزرگتر يا مساوی 9/0 بود. ميانگين اختلاف ها بين 2 مشاهده گر در 2/95 درصد موارد زير 2 ميلی متر بود. نتيجه گيری: با توجه به محدوديت های اين مطالعه و نتايج به دست آمده می توان نتيجه گيری نمود که در کل پايايی interobserver و intraobserver در شناسايی لندمارک های سه بعدی بر روی تصاوير CBCT بالا بوده و آناليز سفالومتری سه بعدی با استفاده از تصاوير CBCT می تواند اطلاعات تجديد پذيری را ارائه دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لندمارک آناتوميک، سفالومتری، توموگرافی کامپيوتری با اشعه مخروطی،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:20
Last Modified: 02 Sep 2017 07:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/899

Actions (login required)

View Item View Item