پزشك خانواده: رضايتمندي متقابل پزشكان و اعضاي تيم سلامت

اميري, محمد and راعي, مهدی and چمن, رضا and نصيري, عیسی (2012) پزشك خانواده: رضايتمندي متقابل پزشكان و اعضاي تيم سلامت. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 23-30. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n92p23-fa.pdf

Download (262kB) | Preview

Abstract

زمينه وهدف: رضايت كاركنان موضوع مهمي مي باشد كه مي تواند در ميزان انگيزش اثر قوي داشته باشد. مطالعه حاضر ب ا هدف تعيين ميزان رضايتمندي پزشكان خانواده و اعضاي تيم سلامت و برخي عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود انجام شد. روشكار: اين پژوهش از نوع مطالعات كاربردي است كه به شيوه مقطعي در سال 1390 انجام شد. در اين مطالعه كليه پزشكان خانواده ( 25 نفر ) و اعضاي تيم سلامت( 224 نفر) كه در مراكز بهداشتي-درماني مجري طرح مشغول فعاليت بودند، به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد SPSS استفاده شامل پرسشنامه پزشكان، بهورزان و ساير اعضاي تيم سلامت بود كه به روش خودايفا تكميل شد. داده ها پس از جمع آوري وارد نرم افزار مستقل، كاي دو، آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي توكي و پيرسون انجام شد. t شده و تحليل نتايج به كمك آزمون هاي آماري 97 بوده كه حاكي از /2±15/ يافته ها: پزشكان خانواده جمعيتي معادل 96464 نفر را تحت پوشش داشتند. ميانگين نمره رضايت كلي پزشكان خانواده 5 رضايت نسبي آنان بود. بين رضايت كلي پزشكان خانواده و جنس، وضعيت تاهل، سابقه خدمت در طرح پزشك خانواده، تعداد جميعت تحت پوشش و سن آنان ارتباط معني داري مشاهده نگرديد؛ اما بين رضايت پزشكان خانواده و تعداد جابه جايي در طول طرح، رضايت از دانش و مهارت و همكاري 30 بوده كه حاكي از رضايت /49±6/ اعضاي تيم سلامت رابطه معني داري وجود داشت. ميانگين نمره رضايت اعضاي تيم سلامت از پزشكان خانواده 60 نسبتاً مطلوب آنان بود. اختلاف ميانگين نمره رضايت اعضاي تيم سلامت از پزشكان در بين رشته هاي مختلف شغلي و فاصله ت ا مركز شهرستان معني دار بود. نتيجه گيري: با توجه به رضايت نسبي پزشكان در صورتي كه مديران و برنامه ريزان به دنبال كيفيت بهتر در ارائه خدمات و ايجاد انگيزش در كاركنان و علي الخصوص رهبر و افسران تيم بهداشتي باشند، بايد اهتمام جدي در رفع مشكلات ستادي و هماهنگي هاي درون بخشي و بازآموزي پرسنل داشته باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پزشك خانواده، رضايتمندي، تيم سلامت، نظام ارجاع، عملكرد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Sep 2014 16:26
Last Modified: 03 Sep 2014 16:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/906

Actions (login required)

View Item View Item