بررسی رابطه مرفولوژی مهره های گردن با ناهنجاری های بعد قدامی – خلفی فکين

امامی میبدی, شهین and مرشدی میبدی, الهام and مرشدی میبدی, هما and خرازی فرد, محمد جواد (2013) بررسی رابطه مرفولوژی مهره های گردن با ناهنجاری های بعد قدامی – خلفی فکين. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (2). pp. 118-123. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n2p118-fa.pdf

Download (285kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=250&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف : اکلوژن کلاس دووسه ازجمله ناهنجاری های بعدقدامی-خلفی است که از شيوع بالايی برخورداربوده وعدم درمان آن مشکلاتی مانند معلوليت‌های اجتماعی و اختلال در عملکرد دهان ايجاد می‌کند. باتوجه به عدم اطلاعات کافی در اين زمينه درکشور، برآن شديم تا رابطه مرفولوژی ستون مهره های گردن رابا ناهنجاريهای بعد قدامی- خلفی در جامعه ايرانی بررسی کنيم. مواد و روش‌ها: مطالعه به روش مورد – شاهدی انجام گرفت.نحوه نمونه گيری مبتنی بر هدف بود. 89بيمار دررده سني17تا 30سال انتخاب شدند.شاخص های مرتبط با ابعاد عمودی صورت شامل SN-MP ، MM و Jarabak index مشابه سازی و نمونه‌ها با استفاده ازشاخص ANB به دو گروه شاهد شامل 39نفر با ANB طبيعی(2 ± 2) ،گروه مورد 20نفر با اکلوژن کلاس دو( ANB بزرگتراز4) و30نفر با اکلوژن کلاس سه ( ANB کوچکتر از 0) انتخاب گرديدند. مرفولوژی ستون مهره‌های گردن و ناهنجاريهای مرتبط با آن شامل فيوژن و posterior arch deficiency برروی لترال سفالوگرام ها بررسی وداده‌ها توسط آزمون‌های logistic Regression Binary و Independent sample test و t-test با نرم‌افزار16 spss مورد آناليزآماری قرارگرفتند. يافته‌ها: ميزان فيوژن درگروه شاهد9/35 درصد و در بيماران کلاس دو55 درصد و درکلاس سه 3/73 درصد مشاهده گرديد.در مقايسه گروه شاهد با گروه کلاس سه وگروه شاهد با گروه کلاس دو اختلاف معنی دار وجود داشت به ترتيب (01/0 > P ) و ( 003/ 0 > P ) اما مقايسه بيماران کلاس دو وسه با اختلاف معنی دار نداشت. Posterior Arch Deficiency در گروه شاهد 5/5 درصد، در بيماران کلاس دو15 درصد هم و درکلاس سه 7/16درصد بود. Posterior Arch Deficiency در گروه شاهد و کلاس سه با(8/0 > P ) گروه شاهد وکلاس دو (9/0 > P ) ودر مال اکلوژن کلاس دو وسه (5/0 > P ) اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. نتيجه گيری: ناهنجاريهای مهره های گردنی درافراد اکلوژن کلاس دو وسه بيشتر ديده ميشودکه اين فيوژن بين مهره های C2 و3 C بيشتر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ستون مهره های گردن، مال اکلوژن، ناهنجاری، فک، کلاس دو انگل، کلاس سه انگل،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 03 Sep 2014 16:28
Last Modified: 12 Jul 2017 09:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/912

Actions (login required)

View Item View Item