نقش کوتاه بودن طول تاج کلينيکی دندان قدامی درلبخند لثه ای

امینی, شیرین and میرزا کوچکی, پروین and زهرا فرهاد, شیرین and والی فر, زهرا and فرخانی, نسیم (2013) نقش کوتاه بودن طول تاج کلينيکی دندان قدامی درلبخند لثه ای. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (2). pp. 124-129. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n2p118-fa.pdf

Download (285kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n2p124-fa.pdf

Download (250kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=352&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف : لبخند لثه‌ای نمايان شدن زياد از حد لثه ها حين لبخند می باشد که دلايل متعددی دارد، با توجه به اينکه يکی از عوامل آن رويش غير فعال تغيير يافته است و به راحتی توسط جراحی پلاستيک پرودنتال قابل برطرف شدن است، هدف از اين مطالعه بررسی نقش کوتاه بودن طول تاج کلينيکی دندان قدامی در لبخند لثه‌ای در جمعيت زنان جوان اصفهان در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفی که درشهر اصفهان بر روی 842 فرد مونث20 تا 30 ساله انجام شد از افراد خواسته شد که در دو حالت ارادی و احساسی (غير ارادی) لبخند بزنند. چنانچه در هر يک از اين دو حالت، نسج لثه‌ای در قسمت قدامی قابل رويت بود در جدول ثبت گرديد و کوتاه يا نرمال بودن تاج کلينيکی دندانهای قدامی فک بالا نيز مورد ارزيابی قرار گرفت سپس ارتباط بين لبخند لثه ای با کوتاه بودن طول تاج کلينيکی دندانها ناشی از رويش غير فعال تغيير يافته توسط آزمون کای دو بررسی شد. يافته‌ها: از 842 نمونه مورد بررسی ، 223 نفر دارای تاج کلينيکی کوتاه و 619 نفر دارای تاج کلينيکی طبيعی بودند و از کل افراد 128 نفر دارای لبخند لثه‌ای در حالت لبخند ارادی، 566 نفر دارای لبخند لثه ای در حالت خنده احساسی بوده و 148 نفر فاقد لبخند لثه‌ای بودند. بين کوتاهی تاج کلينيکی با نوع لبخند رابطه معنی‌داری وجود داشت. (001/0 > P )4/22 درصد افراد دارای تاج کلينيکی کوتاه و 6/12 درصد افراد دارای تاج کلينيکی طبيعی، دارای لبخند لثه ای در حالت لبخند ارادی بودند که اين اختلاف معنادار بود (001/0 > P ) 6/68 درصد افراد دارای تاج کلينيکی کوتاه و 7/66 درصد دارای تاج کلينيکی طبيعی لبخند لثه‌ای در حالت خنده احساسی داشتند که اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد. (61/0 = P ) نتيجه گيری: نتايج مطالعه نشان می‌دهد که بين کوتاهی تاج کلينيکی با وجود لبخند لثه‌ای رابطه‌ی معنی دار وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لب بالا ی ابنورمال، خندیدن، تاج دندان،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 03 Sep 2014 16:28
Last Modified: 12 Jul 2017 09:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/913

Actions (login required)

View Item View Item