مقايسه صلاحيت بالينی پرستاران شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز و بوشهر: يک خودآزمايی

بحريني, مسعود and معطري, مرضيه and كاوه, محمد حسين and احمدي, فض لاله (2011) مقايسه صلاحيت بالينی پرستاران شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز و بوشهر: يک خودآزمايی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (2). pp. 101-110.

[img]
Preview
Text
IJME-v10n2p101-fa.pdf

Download (216kB) | Preview
Official URL: http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-369-4...

Abstract

مقدمه: ارزيابی صلاحيت بالينی پرستاران نقش مهمی در مديريت فرايند ارائه مراقبت و تعيين نيازهای آموزشی آنان دارد. هدف مطالعه حاضر، مقايسه صلاحيت بالينی و ميزان بکارگيری مهارت‌های بالينی پرستاران شاغل در دو بيمارستان دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بوشهر و شيراز بود. روش‌ها: در اين مطالعه مقطعی، به روش سرشماری، صلاحيت بالينی همه 266 پرستار شاغل در دو بيمارستان اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی بوشهر و شيراز که داوطلب مشارکت در مطالعه بودند، مقايسه گرديد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌ای، شامل 73 مهارت پرستاری، در هفت حيطه صلاحيت بالينی بود که سطح صلاحيت بالينی پرستاران را به روش Visual Analogue Scale (صفر تا 100)، و ميزان بکارگيری مهارت‌های پرستاری را به وسيله يک مقياس چهار رتبه‌ای ليکرت مورد بررسی قرار می‌داد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS، آمار توصيفی، آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شد. نتايج: پرستاران بيمارستان دانشگاه شيراز با ميانگين صلاحيت 03/10±03/87 در مقايسه با پرستاران بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ميانگين صلاحيت 66/13±07/71 از صلاحيت بالينی بالاتری برخوردار بودند. همچنين، 70 درصد مهارت‌های بالينی توسط پرستاران شاغل در بوشهر بطور مکرر استفاده می‌شود اما اين ميزان در بيمارستان دانشگاه شيراز بيش از 83 درصد بود. نتيجه‌گيری: سطح صلاحيت بالينی و ميزان بکارگيری مهارت‌های پرستاری در اين دو بيمارستان متفاوت است. نيازسنجی آموزشی پرستاران و اصلاح کيفيت مراقبت در بيمارستان‌های مختلف نياز به بررسی دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: صلاحيت بالينی، پرستاران، بيمارستان، خودارزيابی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: سیده سمیه موسوی نژاد
Date Deposited: 03 Sep 2014 16:36
Last Modified: 04 Nov 2017 10:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/916

Actions (login required)

View Item View Item