بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آنها با نشانگان پيش از قاعدگي در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

باقرزاده, راضیه and زحمتکشان, نسرین and معتمد, نیلوفر and خرم رودی, رزیتا and گنجو, مهستی (1388) بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آنها با نشانگان پيش از قاعدگي در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. مجله زنان مامايي و نازايي ايران, 12 (3). pp. 9-18. ISSN 1680-2993

[img]
Preview
Text
12.pdf

Download (131kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=95153

Abstract

قدمه: اندوه پس از زايمان، يك اختلال خلقي خفيف است كه در صورت پيشرفت به سوي افسردگي پس از زايمان، مي تواند تهديدكننده حيات مادر و نوزاد باشد. از اين رو، شناخت و پيش بيني اين اختلالات مي تواند گامي مهم براي كمك به مادران در دوران پس از زايمان باشد. مطالعه حاضر، به منظور بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آن با نشانگان پيش از قاعدگي در خانم هاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. روش كار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به منظور تعيين شيوع نشانگان پيش از قاعدگي، اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آنها با يكديگر، در خانم هاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. تعداد 400 نفر كه در سه ماهه اول حاملگي براي مراقبت هاي دوران بارداري مراجعه كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري به روش آسان انجام شد. ابزار گردآوري داده ها عبارت بود از: پرسشنامه دموگرافيك و دو پرسشنامه براي بررسي نشانگان پيش از قاعدگي، و اندوه و افسردگي پس از زايمان. پرسشنامه هاي دموگرافيك و بررسي نشانگان پيش از قاعدگي، در سه ماهه اول بارداري و پرسشنامه مربوط به اندوه و افسردگي پس از زايمان، در 10 روز اول بعد از زايمان تكميل گرديد. اطلاعات جمع آوري شده پس از كدگذاري، با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي، تجزيه و تحليل شدند. نتايج: شيوع نشانگان پيش از قاعدگي، %35.3، و شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان، به ترتيب، 29 و 15.5 درصد بود. بين نشانگان پيش از قاعدگي و سن، سن ازدواج، شغل، تحصيلات، تعداد حاملگي، مصرف داروهاي اعصاب و روان، و رضايت از زندگي زناشويي، ارتباط آماري معني دار ديده نشد. بين اين نشانگان با تعداد زايمان (P=0.023) و وجود بيماري هاي ژنيكولوژيك (P=0.013) ارتباط آماري معني دار وجود داشت. بين فاكتورهاي ذكر شده با اندوه و افسردگي پس از زايمان، ارتباط آماري معني داري ديده نشد. آزمون همبستگي پيرسون، ارتباط آماري مثبت و معني دار را بين نمرات نشانگان پيش از قاعدگي با اندوه و افسردگي پس از زايمان نشان داد كه آزمون مجذور كاي نيز اين ارتباط را تاييد نمود (P<0.001). نتيجه گيري: نشانگان پيش از قاعدگي و اندوه پس از زايمان، در خانم هاي مورد بررسي، نسبتا شايع بود. نشانگان پيش از قاعدگي مي تواند يک فاكتور پيش بيني کننده براي اندوه و افسردگي پس از زايمان در اين افراد باشد. توجه به تاريخچه نشانگان پيش از قاعدگي در خانم هاي باردار مي تواند در شناخت افراد در معرض خطر اندوه و افسردگي پس از زايمان مفيد واقع شود. كليد واژه: اندوه پس از زايمان، نشانگان پيش از قاعدگي، افسردگي پس از زايمان، ايران، بوشهر

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 06 Sep 2014 08:18
Last Modified: 06 Sep 2014 08:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/922

Actions (login required)

View Item View Item