همبستگي سطح تعارض پرستاران بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر با کاربرد سبک هاي مذاکره توسط سرپرستاران (1386)‎

تورانی, سوگند and حسینی, فاطمه and ازمل, محمد and کلهر, روح الله (2011) همبستگي سطح تعارض پرستاران بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر با کاربرد سبک هاي مذاکره توسط سرپرستاران (1386)‎. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, 15 (2). pp. 63-69. ISSN 1561-3666

[img]
Preview
Text
20.pdf

Download (211kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=130173

Abstract

زمينه:تضاد و تعارض پديده اي اجتناب ناپذير در زندگي بشر و مقتضاي حيات اجتماعي است. نظام هاي بهداشتي - درماني به خصوص بخش هاي پرستاري مستعد بروز انواع تعارض هستند که بايد توسط سرپرستاران هدايت و کنترل شوند. مذاکره به عنوان روشي با صرفه، موثر و واقعي در حل تعارض شناخته شده است. هدف: مطالعه به منظور تعيين سطح تعارض پرستاران بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر و ارتباط آن با ميزان استفاده از سبک هاي مذاکره توسط سرپرستاران انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه همبستگي در سال 1386 بر روي 3۶2 نفر از پرستاران و 53 نفر از سرپرستاران بخش هاي مختلف بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر انجام شد. دو پرسش نامه تعارض دوبرين و سبک مذاکره پيره براي جمع آوري داده ها استفاده شدند. داده ها با آزمون هاي آماري آنواي يک طرفه و ضريب همبستگي اسپيرمن تحليل شدند. يافته ها: سطح تعارض پرستاران به جز در بيمارستان فاطمه زهرا (س) که زياد بود، در ساير بيمارستان ها در سطح متوسطي قرارداشت. سرپرستاران به ميزان بالايي از سبک هاي مذاکره واقع گرايي، تحليلي و هنجاري استفاده مي کردند و تنها از سبک مذاکره شهودي به ميزان مناسبي بهره مي بردند. بين سطح تعارض پرستاران و ميزان استفاده سرپرستاران از سبک هاي مذاکره همبستگي معکوسي وجود داشت، هرچند رابطه آماري معني داري بين اين متغيرها مشاهده نشد. نتيجه گيري: مديران بيمارستان هاي مورد مطالعه بايد ريشه هاي تعارض را شناسايي و آن را اداره کنند. آن ها مي توانند از سطح تعارض متوسطي به عنوان مزيت رقابتي در بازارهاي سلامت بهره گيرند. سرپرستاران بايد درباره مهارت هاي حل تعارض مانند مذاکره، آموزش ببينند و سبک هاي مذاکره خود را بر پايه شرايط خاص تعديل کنند. كليد واژه: تعارض، سبک مذاکره، پرستار، سرپرستار

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 06 Sep 2014 08:20
Last Modified: 28 Oct 2018 05:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/929

Actions (login required)

View Item View Item