مقايسه نگراني هاي كودكان مضطرب و عادي در مدارس شهرستان دشتستان

مفرد, سکینه and عاطف وحید, محمدکاظم and بیان زاده, اکبر (2002) مقايسه نگراني هاي كودكان مضطرب و عادي در مدارس شهرستان دشتستان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), 8 (2). pp. 65-72.

[img]
Preview
Text
mofrad.pdf

Download (275kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=16571

Abstract

هدف: هدف از اين بررسي مقايسه نگراني کودکان بهنجار و کودکان بيمار مضطرب شهرستان دشتستان از نظر ميزان نگراني بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي پس رويدادي است. اين بررسي در دو مرحله مقدماتي و اصلي اجرا گرديد. نخست در مرحله مقدماتي، پس از بررسي پايايي و روايي ابزارهاي پژوهش در مرحله اصلي، اجراي نهايي آزمونها، بر روي آزمودنيهاي شرکت کننده انجام گرديد و داده هاي بدست آمده با يکديگر مقايسه شدند. آزمودنيهاي بيمار را يک گروه 30 نفري (17 دختر و 13 پسر) و آزمودنيهاي بهنجار را يک گروه 50 نفري (26 دختر و 24 پسر) تشکيل مي دادند. گروه ها از نظر سن، جنس و تحصيلات همتاسازي گروهي شدند. سن آزمودنيها از 8 تا 14 سال و تحصيلاتشان از کلاس دوم دبستان تا سوم راهنمايي بود. ابزارهاي به کار برده شده عبارت بودند از: سياهه نگراني کودکان، پرسشنامه نگراني کودکان و مقياس تجديد نظر شده اضطراب آشکار کودکان. يافته ها: اين پژوهش نشان داد بين دو گروه کودکان بهنجار و بيمار از نظر شاخص هاي نگراني تفاوت معني داري وجود دارد و آزمودني هاي بيمار نسبت به آزمودني هاي بهنجار نگراني شديدتري گزارش کردند. در بررسي تاثير سن و جنسيت بر شاخص هاي نگراني، نتايج نشان داد که کودکان بزرگتر اغلب راجع به عملکرد فردي و کودکان کوچکتر راجع به آسيب شخصي نگراني هاي بيشتري را داشتند و همچنين شمار موارد نگراني هاي پسران بيش از دختران بود. در بررسي شاخص هاي نگراني در گروه هاي مختلف بيماران، نتايج نشان داد که بين نوع بيماري و شاخص هاي نگراني ارتباط معني داري وجود ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگراني، اضطراب، شناخت، كودكان
Subjects: WS Pediatrics
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 06 Sep 2014 08:23
Last Modified: 25 Jul 2017 06:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/935

Actions (login required)

View Item View Item