بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هيات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391

کرمپوریان, آرزو and ایمنی, بهزاد and ترک زبان, پرویز (2013) بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هيات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10 (1). pp. 43-51. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v10n1p43-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=295&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف: اخلاق حرفه‌ای مقوله ای چالش انگيز در رشته پزشکی است. جوامع مختلف، حسب نگرش خود،رويکردهای متفاوتی نسبت به اخلاق حرفه‌ای داشته اند. نگرش دندانپزشکان به اصول اخلاق حرفه ای آنها را در ارائه خدمات بهتر، ياری خواهدنمود و تنش حرفه ای را به حداقل خواهد رسانيد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضای هيات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391 انجام شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفی- مقطعی کليه اعضا هيات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان با سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار بررسی، پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعات مرتبط با اين زمينه بود که از دو قسمت، مشخصات دموگرافيک و 36سوال اختصاصی مربوط به نگرش تشکيل شده بود. جهت تعيين اعتبار محتوا و صوری (روايی)، سئوالات پرسشنامه دراختيار10 نفر از صاحب نظران و اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان قرارگرفت و بر اساس نظرات آنان اصلاحات انجام شد. ميزان پايايی بصورت آزمون، باز آزمون حاصل از تکميل 10 پرسشنامه با فاصله 2 هفته توسط گروه مشابه با واحدهای پژوهش مورد بررسی قرارگرفت،که 79/0= R را نشان داد.همچنين ضريب آلفای کرونباخ برابر 83/0نشان دهنده پايايی و ثبات درونی پرسشنامه بود.نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS16 تحليل شد. يافته‌ها: در اين مطالعه اکثر شرکت کنندگان، مونث(7/56%)، دارای مدرک تخصصی دندانپزشکی (5/83%) و متاهل (7/66%) بودند. همچنين بيشتر افراد در گروه سنی 40-30 سال(60%) و دارای سابقه کاري20-10سال (53%) بودند و مرتبه علمی ايشان استاديار (7/76%) بود. آزمونهای آماری نشان داد که ارتباط معنی داری ميان نگرش دندانپزشکان باخصوصيات دموگرافيک مورد بررسی، وجود نداشت، از طرفی نگرش به اخلاق حرفه ای در 14/63 درصد از اعضا هيات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان بصورت نگرش کاملاً موافق و در 31/27 درصد آنان نگرش موافق وجود داشت. ضمنا ميانگين ميزان نگرش اعضا هيات علمی دانشکده دندانپزشکی در حد87/112 برآورد شد که در حدخوب بود. نتيجه گيری: از آنجا که نگرش اساتيد دندانپزشکی در برخی مباحث اخلاق حرفه‌ای، مطلوب نمی باشد لذا توصيه می شود که دوره های بازآموزی به صورت مستمر و مداوم برای اعضای هيأت علمی برگزار گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هیات علمی دانشکده دندانپزشکی، نگرش، اخلاق پزشکی،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 08 Sep 2014 05:01
Last Modified: 30 Oct 2017 10:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/950

Actions (login required)

View Item View Item