بررسي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمينه قوانين و مقررات حرفه اي

جهان پور, فائزه and صديقي, زهرا and عضدي, پرويز (2013) بررسي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمينه قوانين و مقررات حرفه اي. مديريت پرستاري, 1 (4). pp. 54-60.

[img]
Preview
Text
3004613910407.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=201464

Abstract

مقدمه: امروزه افزايش آگاهي بيماران از حقوق خود نسبت به دريافت مراقبت هاي ايمن، پرستاران را در مواجهه با مسايل قانوني در اين راستا قرار مي دهد. بديهي است که براي ارايه مراقبت ايمن آگاهي پرستاران از قوانين و مقررات حرفه اي جهت حفاظت خود و بيماراتشان الزامي است. هدف: تعيين ميزان دانش، آگاهي از نحوه عملکرد و نگرش پرستاران نسبت به قوانين و مقررات حرفه اي مي باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي مقطعي است که در سال 1390 انجام گرديد. در اين بررسي 193 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بطور تمام شماري شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي پژوهشگرساخته بود که ميزان دانش، آگاهي از نحوه عملکرد و نگرش پرستاران نسبت به قوانين و مقررات حرفه اي را اندازه گيري مي کرده است. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوي و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 80% محاسبه شد. از نرم ابزار SPSS و آزمونهاي آماري تي تست و آنوا براي آناليز داده ها استفاده گرديد. يافته ها: پرستاران از نظر دانش 2.6 درصد در گروه پايين، 90.7 درصد در گروه متوسط و6.7 درصد در گروه بالا قرار داشتند. از لحاظ نگرش نيز 24.7 درصد آنها از نگرش منفي، 73.7 درصد از نگرش خنثي و 1.5 درصد از نگرش مثبت برخوردار بودند. از نظر وضعيت آگاهي از نحوه عملکرد نيز 0.5 درصد پرستاران در گروه پايين، 61.3 درصد در گروه متوسط و 38.1 درصد در گروه بالا بودند. نتيجه گيري:سطح دانش، نگرش و آگاهي از نحوه عملکرد پرستاران از قوانين و مقررات حرفه اي بايد در حد بالا باشد از نظر اهميت فوق العاده اي که دارد اما در اين حد نبوده لذا، برگزاري دوره هاي آموزشي کاربردي توسط مديران پرستاري الزامي است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آگاهي از نحوه عملکرد، پرستار، دانش، قانون و مقررات حرفه اي، نگرش
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 08 Sep 2014 05:12
Last Modified: 08 Nov 2017 07:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/972

Actions (login required)

View Item View Item