رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زايمان و وزن زمان تولد در خانمهای زايمان کرده بستری در بخش بعد از زايمان بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز

باقرزاده, راضيه and كشاورز, طاهره and شريف, فرخنده and دهباشي, صديقه and طباطبايي, حميدرضا (2006) رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زايمان و وزن زمان تولد در خانمهای زايمان کرده بستری در بخش بعد از زايمان بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز. افق دانش, 13 (4). pp. 51-58.

[img]
Preview
Text
20.pdf

Download (254kB) | Preview
Official URL: http://ofoghedanesh.gmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-...

Abstract

زمينه و هدف: شيوع بالای خشونت خانگی لزوم انجام مطالعاتی که اثرات و نتايج اين خشونت را مورد بررسی قرار دهد، آشکار می‌سازد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان و نوع خشونت خانگی طيّ بارداری و ارتباط آن با عوارض حاملگی، نوع زايمان و وزن نوزاد انجام شد. روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفی- تحليلی، 400 نفر از زنان زايمان‌کرده بستری در بخش بعد از زايمان بيمارستانهای زينبيه و حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل سه بخش بود. پرسشنامه‌ها از طريق مصاحبه و همچنين با مراجعه به پرونده واحدهای پژوهش و نوزادان آنها تکميل گرديد. افرادی که بيماريهای روانی يا طبّی، سزارين انتخابی، چند قلويی، سابقه تصادف يا زمين خوردن يا زايمان زير 28 هفته داشتند، از پژوهش خارج گرديدند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و انجام روشهای آماری شامل آزمون های من-ويتنی،آزمون همبستگی اسپيرمن، وکروسکال- واليس در سطح معنی‌داری 05/0P انجام شد. يافته‌ها: ميزان خشونت روانی 5/47%، فيزيکی 22%، اجتماعی 5/13%، اقتصادی 23% و جنسی 3/22% بود. بين خشونت روانی، فيزيکی، جنسی و اقتصادی طيّ حاملگی با خونريزی دستگاه تناسلی، بستری شدن به علت اين خونريزيها و دردهای زودرس زايمانی، زايمان زودرس، سزارين و کم وزنی زمان تولّد ارتباط مثبت معنی‌داری مشاهده شد (05/0P). بين خشونت اجتماعی با خونريزی دستگاه تناسلی طيّ بارداری و کم وزنی زمان تولّد ارتباط آماری مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (05/0P). نتيجه‌گيری: خشونت خانگی می‌تواند از جنبه‌های مختلف، مادر و جنين را با خطر مواجه سازد؛ بنابراين توجه و مقابله با اين مشکل و پيشگيری از طريق آموزش و مشاوره می‌تواند در بهبود سير حاملگی، زايمان و وضعيت نوزاد مؤثر باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خشونت خانگي؛ خشونت؛ خشونت فاميلی،
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: سیده سمیه موسوی نژاد
Date Deposited: 09 Sep 2014 08:34
Last Modified: 09 Sep 2014 08:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/975

Actions (login required)

View Item View Item