مقايسه تاثيرغلظت های مختلف سياه دانه و نانوسيلور بر ميزان رشد باکتری های دهانی استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئيس

عظیمی لیسار, حمیدرضا and نیاکان, محمد and محمد تقی, گلنوش and جعفریان, زهرا and نجفی, فرهود and مصطفوی زاده, سید مصطفی and نیاکان, سارا (2013) مقايسه تاثيرغلظت های مختلف سياه دانه و نانوسيلور بر ميزان رشد باکتری های دهانی استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئيس. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی, 9 (4). pp. 179-186. ISSN 2008-4676

[img]
Preview
Text
Res Dent Sci-v9n4p179-fa.pdf

Download (288kB) | Preview
Official URL: http://www.jrds.ir/browse.php?a_id=315&sid=1&slc_l...

Abstract

سابقه و هدف: با توجه به شيوع باکتری‌های دهانی، عوارض آنها و افزايش مقاومت ميکروبی و شناخت خواص ضد باکتری نانوسيلور و سياه دانه دراين مطالعه خواص ضد باکتری آموکسی سيلين، رقت های روغن سياه دانه و نانوسيلور در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال 1390 مقايسه شدند. مواد و روش‌ها: در اين تحقيق تجربی- آزمايشگاهی، خواص آنتی‌باکتريايی غلظت‌های خالص برابر 330 تا 312/10 ميلی گرم بر ميلی ليتر از عصاره روغنی سياه دانه و نانوسيلور کلوئيدی در غلظت هاي3500 تا3/125 ppm بر روی 76 نمونه در 2گروه از باکتری‌های دهانی شامل استرپتوکوکوس موتانس و سنگوئيس با روش ديسک ديفيوژن سنجيده شد و نتايج با خاصيت ديسک استاندارد آموکسی سيلين برابر 25 ميکروگرم مقايسه گرديد. آزمايش ها درپليت های حاوی محيط کشت مولر هينتون آگار و با استفاده از باکتری‌های استاندارد معادل غلضت 5/0 مک فارلند انجام و هاله عدم رشد هر ديسک اندازه‌گيری و نتايج توسط آزمون ANOVA مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: روغن سياه دانه با غلظت 330 ميلی گرم بر ميلی‌ليتر و نانوسيلور کلوئيدی در غلظت 3500 ppm بر عليه باکتريهای استرپتوکوکوس موتانس دارای هاله عدم رشدی به ترتيب معادل (5/33 -22ميلی‌متر) و برای استرپتو کوکوس سنگوئيس (11-75/9 ميلی متر) و آموکسی سيلين 25 ميکرو گرم برابر (75/21- 75/19 ميلی‌متر) بود. نتيجه گيری: محلول نانوسيلور بيشترين خواص ضد باکتريايی را برعليه هر دو باکتری فوق نشان داد. در مورد باکتری استرپتوکوکوس موتانس ميزان تاثير سياه دانه و آموکسی سيلين يکسان بود ولی روغن سياه دانه بيش از آموکسی سيلين روی باکتری استرپتوکوکوس سنگوئيس موثر بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نانوپارتیکل، فلزی، استرپتوکوک موتانس، استرپتوکوک سنگوئیس، مواد ضد باکتری، نمک نقره،
Subjects: WU Dentistry. Oral surgery
Divisions: Faculty of Dentistry
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Sep 2014 08:46
Last Modified: 02 Sep 2017 07:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/987

Actions (login required)

View Item View Item