Items where Division is "Other Journal > Journal of Health Administration" and Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | س | ط | ع | ف | پ | ک
Number of items: 21.

ا

اخلاقی, فائزه (2001) تعیین و مقایسه تعداد مقالات نمایه یا چکیده شده در زمینه مدارک پزشکی در منابع. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 44-47. ISSN 2008-1219

اسدی گرگانی, فاطمه and حسینی, فاطمه and سلامی, مریم (2001) بررسی میزان دسترسی دانشجویان و دستیاران داروسازی به مقالات مورد نیاز از طریق کتابخانه دانشکده های داروسازی کشور. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 24-31. ISSN 2008-1219

اسدی گرگانی, فاطمه and طالبیان, علی and علیرمضانی, حمیده (2001) بررسی مقایسه ای میزان رعایت شیوه ونکوور و استانداردهای ایزو در پایان نامه های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 29-36. ISSN 2008-1219

ب

باستانی تهرانی, محمود (2001) آیا نظریه انگیزش بهداشت هرزبرگ در بین اعضای هیأت های علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران صادق است؟. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 81-86. ISSN 2008-1219

باستانی تهرانی, محمود and حسینی, فاطمه and خدادادیان, خسرو (2001) آیا تشکیلات مصوب و شاغلین مراکز آموزشی، درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران با معیارهای ملاک عمل همخوانی دارد؟. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 32-38. ISSN 2008-1219

ح

حاجوی, اباذر and حسینی, فاطمه and غلامحسینی, لیلا (2001) بررسی نگرش فارغ التحصیلان شاغل در بخض مدارک پزشکی نسبت به رابطه ی برنامه آموزشی و کار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 21-29. ISSN 2008-1219

حاجوی, اباذر and خوشکام, معصومه and جلالی فرد, بهزاد (2001) بررسی دیدگاه مدیران مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی نسبت به استفاده از پرونده کامپیوتری بیماران (CPR) ، 1379. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 39-43. ISSN 2008-1219

خ

خالصی, نادر and احمدی, مریم and ناسوقی, منصوره (2001) مطالعه تطبیقی کاربرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها و راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی در مراکز روانپزشکی در تهران. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 37-400. ISSN 2008-1219

خالصی, نادر and میکلانی, محمدرضا (2001) بررسی عملکرد مدیریت بیمارستان الزهرا (س) اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد موجود در نیمسال اول سال 1378. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 12-20. ISSN 2008-1219

د

داوری, احمد (2001) تجربه مدیریت یک پزشک جوان در مورد یادگیری سازمانی. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 87-99. ISSN 2008-1219

س

سلمانزاده, حسین (2001) رابطه رواند اداره امور با کارایی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران1379. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 1-11. ISSN 2008-1219

سلمانزاده, حسین and قدمیان, ماندانا and ملکی, مهناز (2001) ارزشیابی، راهی بسوی بهبود کیفیت. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 41-50. ISSN 2008-1219

سلمانزاده, حسین and ملکی, مهناز (2001) کیفیت برتر؛ تغییر و بهبود، با رویکردی بر استراتژی Focus-PDCA. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 48-58. ISSN 2008-1219

ط

طبیبی, سید جمال الدین and حاجوی, اباذر and راننده کلانکش, لیلا (2001) بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مدارک پزشکی در چند کشور منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 5-18. ISSN 2008-1219

طبیبی, سید جمال الدین and حاجوی, ر and خوشکام, معصومه and رمضانخانی, ناهید (2001) بررسی تطبیقی مدیریت بخش های مدارک پزشکی بیمارستان های عمومی ـ آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 4-10. ISSN 2008-1219

ع

عطافر, علی and قاسمی همامی, فریدون (2001) بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 19-28. ISSN 2008-1219

ف

فرجی خیاوی, فرزاد (2001) رضایت بیمار، هزینه تخت روز و طول اقامت بخش های CCU در بیمارستان های عمومی تهران 78-1377. نشریه مدیریت سلامت, 4 (10). pp. 51-58. ISSN 2008-1219

پ

پرویزراد, پیمان (2001) سازمان و عملیات برنامه کنترل عفونت در بیمارستان هاس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 59-80. ISSN 2008-1219

ک

کبیرزاده, آذر (2001) بررسی نگرش مسوولین مدارک پزشکی بیمارستان های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران نسبت به ضرورت وجود مشاور. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 11-18. ISSN 2008-1219

کرمی متین, بهزاد (2001) بررسی کارایی بیمارستان های عمومی - آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. نشریه مدیریت سلامت, 4 (8). pp. 30-39. ISSN 2008-1219

کواری, سید حبیب الله (2001) بررسی سبک های رهبری در بیمارستان های مورد مطالعه شهر شیراز و ارائه الگوی مناسب. نشریه مدیریت سلامت, 4 (9). pp. 19-23. ISSN 2008-1219

This list was generated on Tue Jul 17 06:13:17 2018 IRDT.