Items where Division is "Other Journal > Journal of Health Administration" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | د | ز | ص | ع | ف | ق | م | پ | ک
Number of items: 34.

ا

احمدی, مریم and ظهور, علیرضا (2004) مقاسه سیستم طبقه بندی اقدامات کشورهای منتخب با ایران. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 43-52. ISSN 2008-1219

احمدی, مریم and ظهور, علیرضا and طبیبی, سید جمال الدین and براتی مارانی, احمد (2004) باز پس گرفته شده: ارائه یک الگو برای سیستم ملی طبقه بندی اقدامات پزشکی ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 3-16. ISSN 2008-1219

احمدیان, لیلا and خواجوی, رضا and شاهمرادی, لیلا (2004) نقص در سیستم اطلاعاتی مانعی بر سر راه استراتژی FOCUS-PDCA. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 65-71. ISSN 2008-1219

اسدی, فرخنده and ظهور, علیرضا (2004) مقایسه تاریخچه سیستم ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته با ایران: 1382. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 21-30. ISSN 2008-1219

اسدی, فرخنده and محمودزاده, محمود and شاهنده, شهناز (2004) بررسی نقش سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001-2002) بهبود عملکرد واحد پذیرش و ترخیص در یکی از بیمارستانهای عمومی شهر تهران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 41-50. ISSN 2008-1219

اسلامی نژاد, طاهره and ظهور, علیرضا (2004) باز پس گرفته شده: رضایتمندی بیماران بستری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه خدمات (1381). نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 27-35. ISSN 2008-1219

اسلامی نژاد, طاهره and نکویی مقدم, محمود (2004) موانع اعمال کنترل مؤثر در فرایند مدیریت از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 71-76. ISSN 2008-1219

ب

براتی, احمد and خلیل نژاد, رقیه (2004) اندازه گیری عملکرد بیمارستان. نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 27-36. ISSN 2008-1219

ت

توکلی, ناهید and یارمحمدیان, محمد حسین and عجمی, سیما and حسن زاده, اکبر (2004) مدیریت اطلاعات سلامت دربخش های اورژانس بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه مدیریت سلامت, 9 (24). pp. 17-22. ISSN 2008-1219

ح

حاجوی, اباذر and حسینی, آغا فاطمه and لنگری زاده, مصطفی (2004) وضعیت بهره گیری از نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آ»وزشی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران (1380). نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 20-26. ISSN 2008-1219

حاجوی, اباذر and حسینی, فاطمه and لنگری زاده, مصطفی (2004) وضعیت بهره گیری از نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آ»وزشی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران (1380). نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 13-20. ISSN 2008-1219

خ

خالصی, نادر and ظهور, علیرضا and زارع فضل الهی, زهرا (2004) وضعیت تکمیل اوراق اختصاصی اعمال جراحی بیمارستان های دانشگاهی ارومیه (سال 1382). نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 14-20. ISSN 2008-1219

خلیل نژاد, رقیه and براتی مارانی, احمد (2004) اندازه گیری عملکرد بیمارستان. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 56-68. ISSN 2008-1219

د

دستجردی, رضا and فوادالدینی, محسن and وجدان, سید مرتضی and مهدیزاده, ایرج and رحیمی, فاطمه (2004) باز پس گرفته شده: عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 36-45. ISSN 2008-1219

ز

زارع فضل الهی, زهرا and ظهور, علیرضا (2004) باز پس گرفته شده: وضعیت تکمیل اوراق اختصاصی اعمال جراحی بیمارستان های دانشگاهی ارومیه (سال 1382). نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 34-40. ISSN 2008-1219

ص

صدوقی, فرحناز and ظهور, علیرضا (2004) مقایسه وضعیت سیستم ثبت سرطان انگلستان با ایران. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 2-12. ISSN 2008-1219

صدوقی, فرحناز and ظهور, علیرضا and عبادی فرد آذر, فربد (2004) باز پس گرفته شده: ارائه یک الگوی برای نظام ملی ثبت سرطان ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 3-15. ISSN 2008-1219

ع

عبادی, عباس and حداد عبدل آبادی, محمد عباس and سیرتی نیر, مسعود and کریمی زارچی, علی اکبر (2004) باز پس گرفته شده: بررسی تأثیر طرح کارانه بر عملکرد پرستاران. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 53-62. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and حاجوی, اباذر and میدانی, زهرا (2004) بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 37-41. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and حاجوی, اباذر and میدانی, زهرا (2004) باز پس گرفته شده: بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 16-21. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and ریماز, شهناز and کیایی, محمد زکریا and رحمتی نجار کلایی, فاطمه (2004) باز پس گرفته شده: بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و اعتقادات دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران در مورد غربالگری سرطان پستان، سال 82ـ 1381. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 17-26. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and گرجی, حسن ابوالقاسم and هادیان, محمد and محبوب اهری, علیرضا (2004) محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال تحصیلی 86-1385. نشریه مدیریت سلامت, 9 (24). pp. 23-28. ISSN 2008-1219

عباسی, شیرین and ظهور, علیرضا and قادری, اعظم (2004) تعیین تاثیر دوره بازآموزی در ارتقاء سطح دانش کارکنان مدارک پزشکی (1382). نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 59-64. ISSN 2008-1219

عرفانی خانقاهی, معصومه and شفیعی, فروغ and توکلی, رضا (2004) بررسی تأثیر آموزش بهداشت روانی با استفاده از مدل اعتقاد به سلامتی بر آگاهی، اعتقاد و نگرش دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 57-63. ISSN 2008-1219

ف

فشارکی, محمد and مشعوفی, مهناز (2004) بررسی مقایسه ای میزان آگاهی رؤسا و مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخص های آمار بیمارستانی (1381). نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 7-13. ISSN 2008-1219

ق

قادری, اعظم and نعیمی, ابراهیم (2004) بررسی عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه پرسنل. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 31-42. ISSN 2008-1219

قادری, اعظم and نعیمی, ابراهیم (2004) بررسی عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه پرسنل. نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 42-50. ISSN 2008-1219

م

ملکی خیمه سری, فرخنده and میدانی, زهرا (2004) استفاده از اینترنت در مرور ادبیات تحقیق. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 51-58. ISSN 2008-1219

میدانی, زهرا and ظهور, علیرضا and شاهنده, شهناز (2004) مهمترین سیستمهای پرونده الکترونیکی در صنعت بهداشت و درمان. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 50-55. ISSN 2008-1219

میری, محمدرضا and مودی, میترا and معاشری, بی بی نرگس and سورگی, زهرا and حامی, جواد (2004) بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی (Health belife Model) در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در معلمین زن شهر بیرجند و ارائه الگوی آموزشی مناسب. نشریه مدیریت سلامت, 7 (17). pp. 51-57. ISSN 2008-1219

پ

پیری, زکیه and ظهور, علیرضا (2004) رضایتمندی بیماران بستری بیمارستان شهید اکبرآبادی از خدمات ارائه شده تهران سال 1382. نشریه مدیریت سلامت, 6 (14). pp. 63-70. ISSN 2008-1219

ک

کریمی, ایرج and ظهور, علیرضا and ذکایی, حمید رضا (2004) برآورد هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت بیمه شدگان تأمین اجتماعی (استان تهران 1387-1380). نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 22-27. ISSN 2008-1219

کریمی, ایرج and ظهور, علیرضا and ویانچی, امیر (2004) باز پس گرفته شده: مقایسه هزینه ـ اثر بخشی روش دیالیز با پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد. نشریه مدیریت سلامت, 7 (16). pp. 46-50. ISSN 2008-1219

کواری, سید حبیب and الفقده, آیدین (2004) بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه کاری در کارکنان صفی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1380. نشریه مدیریت سلامت, 7 (15). pp. 28-33. ISSN 2008-1219

This list was generated on Thu Jun 21 18:29:59 2018 IRDT.