Items where Division is "Other Journal > Journal of Health Administration" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | ر | ز | س | ظ | ع | م | ن | و | ک
Number of items: 32.

ا

امین الرعایا, مهین and یارمحمدیان, محمدحسین and احسان پور, سهیلا and حسن زاده, اکبر and بهرامی, سوسن (2005) نیازسنجی آموزشی مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 61-67. ISSN 2008-1219

ب

براتی مارانی, احمد and نبی لو, بهرام (2005) بررسی تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان کشورهای منتخب: ارائه الگو برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 14-19. ISSN 2008-1219

براتی مارنانی, احمد and جودکی, حسین (2005) مطالعه تطبیقی خصوصی سازی با روش عقد قرارداد برای ارائه مراقبت های سلامتی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 105-110. ISSN 2008-1219

براتی مارنانی, احمد and ظهور, علیرضا and طبیبی, سید جمال الدین and احمدی, مریم (2005) ارائه یک الگو برای سیستم ملی طبقه بندی اقدامات پزشکی ایران. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 7-19. ISSN 2008-1219

بیگلریان, اکبر and بابایی, محمد حسین and سجادی, حمیرا and فروغ الدین عدل, اکبر and کوشش, محمدرضا and حسین, سهیلا (2005) تعیین کیفیت زندگی در بیماران با درمان های جایگزینی کلیه و افراد جامعه. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 53-60. ISSN 2008-1219

ح

حاجوی, اباذر and حقانی, حمید and اخلاقی, فائزه and مهدی پور, یوسف (2005) ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سال 1381). نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 7-13. ISSN 2008-1219

حسینی, آغا فاطمه and منتخب, فروغه (2005) بررسی میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از سال 1379 تا 1380. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 45-51. ISSN 2008-1219

حسینی, معصومه and دلگشایی, بهرام and ماهر, علی and حقانی, حمید (2005) تعیین دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نسبت به ویژگی های نظام های اطلاعات در تصمیم گیری، 1383. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 111-116. ISSN 2008-1219

خ

خالصی, نادر and امیراسماعیلی, محمد رضا and قادری, اعظم (2005) [English Abstract] تعیین توان انگیزشی مشاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان براساس شاخص انگیزش بالقوه مشاغل (MPS)،1384. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 42-46. ISSN 2008-1219

د

دستجردی, رضا and فوادالدینی, محسن and وجدان, سید مرتضی and مهدی زاده, ایرج and رحیمی, فاطمه (2005) عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 37-44. ISSN 2008-1219

ر

رنگرز جدی, فاطمه and فرزندی پور, مهرداد and موسوی, سیدغلامعباس (2005) بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 88-94. ISSN 2008-1219

رهادوست, فاطمه and حسینی زاده, آنسه (2005) مسائل اصطلاحنامه سازی در ایران از دیدگاه تهیه کنندگان اصطلاحنامه. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 77-81. ISSN 2008-1219

ز

زابلی, روح اله and دلگشایی, بهرام and حقانی, حمید (2005) ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 117-122. ISSN 2008-1219

س

سجادی, حانیه سادات (2005) بررسی نگرش مدیران نسبت به عوامل موثر بر حلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان (اصفهان 1383). نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 55-61. ISSN 2008-1219

سید جوادی, مریم and خالصی, نادر and عبادی فرد آذر, فربد (2005) بررسی سبک رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1383. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 95-104. ISSN 2008-1219

ظ

ظهور, علیرضا and اسلامی نژاد, طاهره (2005) رضایت بیماران بستری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ارائه الگو خدمات (1381). نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 29-36. ISSN 2008-1219

ظهور, علیرضا and عبادی فرد آذر, فربد and براتی مارنانی, احمد and صدوقی, فرحناز (2005) ارائه یک الگوی برای نظام ملی ثبت سرطان ایران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 20-29. ISSN 2008-1219

ع

عامریون, احمد and زابلی, روح اله and میری, امیر and غفوری نسب, محمد (2005) بررسی وضعیت ایمنی در بخش های تصویر برداری سه بیمارستان منتخب شهر تهران، 1383. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 33-41. ISSN 2008-1219

عبادی, عباس and عبدل آبادی, محمد حداد and سیرتی نیز, مسعود and کریمی زارچی, علی اکبر (2005) بررسی تأثیر طرح کارانه بر عملکرد پرستاران از دید پرستاران و مدیران. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 52-59. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and انصاری, حسن and رضاپور, عزیز (2005) بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381). نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 37-44. ISSN 2008-1219

عبادی فرد آذر, فربد and ریماز, شهناز and کیایی, محمد زکریا and رحمتی نجار کلایی, فاطمه (2005) بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و اعتقادات دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران در مورد غربالگری سرطان پستان، سال 82ـ 1381. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 20-28. ISSN 2008-1219

عسگری, فریبا and محجوب مودب, هاجر and جمالی, منوچهر and خانجانی, حسین and وهابی, سید رسول and امانی, محمد and زمانی, نوشین (2005) کیفیت خدمات رسانی به بیماران در بخش فوریت ها. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 30-36. ISSN 2008-1219

م

ماهر, علی and نصیری پور, امیراشکان and محرابی, فرشته (2005) میزان تمرکز بر مشتری پس از اجرای الگوی بهبود کیفیت در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 27-32. ISSN 2008-1219

محمدی, فائقه and طلاچی, هما and خوشکام, معصومه (2005) میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزی، 1382. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 47-52. ISSN 2008-1219

ملکی, محمد رضا and ایزدی, احمدرضا (2005) کاربرد مدل ملی بهره وری در بخش بهداشت و درمان. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 7-14. ISSN 2008-1219

ملکی, محمد رضا and موسی زاده, محمود and احمدی, مصیب (2005) بررسی عوامل مرتبط با بهره وری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیدگاه مدیران سطوح مختلف بیمارستان. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 82-87. ISSN 2008-1219

مهربان, داراب and صالحی, مسعود and نادری, غلامحسین and نجفی, ایرج and حاکمی, منیرالسادات (2005) مقایسه کیفیت زندگی در بیماران با درمان های جایگزینی کلیه و افراد جامعه. نشریه مدیریت سلامت, 8 (21). pp. 68-76. ISSN 2008-1219

ن

نوروزی, جمیله (2005) بررسی آلودگی های باکتریایی در محیط آشپزخانه برخی از بیمارستان ها. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 50-54. ISSN 2008-1219

و

وکیلی, روشنک and علی بیگ, محمدرضا and رضایی افخم, فاطمه and خانی, صدیقه (2005) رتبه بندی وب سایت های عفونی ویروسی براساس معیار WHO و سیلبرگ. نشریه مدیریت سلامت, 8 (20). pp. 15-26. ISSN 2008-1219

ک

کریمی, ایرج and ظهور, علیرضا and ویانچی, امیر (2005) مقایسه هزینه ـ اثر بخشی روش دیالیز با پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 45-49. ISSN 2008-1219

کریمی مونقی, حسین (2005) تحقیق کیفی به موازات تحقیق کمی. نشریه مدیریت سلامت, 7 (18). pp. 60-67. ISSN 2008-1219

کیانی, محمدزکریا and طباطبایی, سید سعید and کلهر, روح ا. . (2005) بررسی وضعیت سرنشینان مصدوم ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری (اتومبیل و موتوسیکلت) در مراکز آموزشی ـ درمانی شهید رجایی قزوین. نشریه مدیریت سلامت, 8 (19). pp. 62-66. ISSN 2008-1219

This list was generated on Tue Jul 17 06:09:58 2018 IRDT.