Items where Division is "Other Journal > Journal of Medical Education Development" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 27.

Article

احمدی, حسین and قاسمی, رضا (2013) ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره‌ی گروهی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 38-49. ISSN 2251-9521

اعلا, مریم and میرزازاده, عظیم and قریب, میترا and برادران, حمیدرضا and خشایار, پاتریشیا (2013) بررسی سبک یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقطع پیش بالینی دوره‌ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 1-12. ISSN 2251-9521

امینی, محمد and رحیمی, حمید and صمدیان, زهره (2013) تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان). فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 13-21. ISSN 2251-9521

باقری مجد, روح اله and شاهی, سکینه and مهرعلیزاده, یداله (2013) چالش‌های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز ). فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 1-13. ISSN 2251-9521

بصیر شبستری, سمیرا and شیرین بک, ایمان and سفیدی, فاطمه and شرکت دلیری, حسین (2013) بررسی رابطه میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی در سال تحصیلی 90- 1389. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (11). pp. 1-10. ISSN 2251-9521

بهاروند, پرستو and ناظر, محمدرضا (2013) بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ی 360 درجه در ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 1-6. ISSN 2251-9521

تقوائی یزدلی, زهرا and یزدخواستی, علی and رحیمی, حمید (2013) بررسی وضعیت برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 14-23. ISSN 2251-9521

ثناگو, اکرم and فغانی, مریم and جویباری, لیلا and منصوریان, آزاد رضا (2013) بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی (مدل DREEM) در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 43-50. ISSN 2251-9521

حکم آبادی, رجبعلی and فلاح, حسین (2013) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 22-29. ISSN 2251-9521

خورسندی, محبوبه and علی آبادی, کبری and شمسی, محسن (2013) مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 24-32. ISSN 2251-9521

دریازاده, سعیده and جعفری, احمد and کوهپایه زاده, جلیل and شجری, ژیلا and هاشم زاده, مهدی (2013) انطباق برنامه‌ی درسی ترمیمی دوره‌ی دندانپزشکی عمومی با نیازهای خدمات دندانپزشکی ترمیمی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 30-37. ISSN 2251-9521

رحیمی, حمید and یزدخواستی, علی and آقابابایی, راضیه (2013) تحلیل رابطه ی بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 13-23. ISSN 2251-9521

سیدی, سیده اعظم and عبدی, کيانوش and وامقی, روشنک and صافی, محمدهادی (2013) طراحی شاخص های معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در رشته های توانبخشی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 23-32. ISSN 2251-9521

علی اصغرپور, منصوره and ثنایی, ندا and بهرام نژاد, فاطمه and کاظم نژاد, انوشیروان (2013) بازنگری ابزار ارزشیابی مهارت بالینی دانشجویان دیالیز پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 33-42. ISSN 2251-9521

قهرمانی, زینب and امینی, کوروش and روحانی, مهین and اقوامی, مژگان السادات (2013) ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 51-61. ISSN 2251-9521

محمودی, غفار and آذرگون, علیرضا and الماسی, وحید (2013) نظر کارآموزان و کارورزان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به جنبه های مختلف رفتار حرفه ای اساتید گروه های آموزشی داخلی، جراحی، اطفال و زنان این دانشگاه در سال 1388. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 56-62. ISSN 2251-9521

مصطفوی, سید ابوالفضل and رمضانلو, پریا and عسگری, نادیا (2013) عوامل موثر بر انتخاب رشته ی داروسازی و میزان تغییر در انگیزه ی دانشجویان این رشته در طول دوره ی تحصیل. فصلنامه توسعه آموزش در علوم زشکی اصفهان, 5 (9). pp. 33-41. ISSN 2251-9521

مظلومی محمودآباد, سعید and حسینی, پوریا and عباسی شوازی, معصومه and میرزایی علویجه, مهدی and رضایی, فرشته (2013) بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در حین آموزش در دانشگاه. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 63-70. ISSN 2251-9521

مولایی, بهناز and محمدیان, فرناز and احمدی, حسین and افتخار, مریم (2013) بررسی عملکرد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان در سال های تحصیلی 1389 و 1390. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 42-51. ISSN 2251-9521

میرمحمدی میبدی, سید جلیل and مظلومی محمود آبادی, سید سعید and شریف پور, زهرا and شهبازی, حسن and محمدلو, اعظم (2013) بررسی ویژگی های تدریس اثر بخش ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 52-62. ISSN 2251-9521

پازکیان, مرضیه and ایزدی, احمد (2013) بررسی احساس خودکارآمدی و مشکلات ایفای نقش مربیان پرستاری در عرصه ی آموزش بالینی در مربیان پرستاری دانشکده ی پرستاری – مامایی قزوین در سال 1388. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 7-12. ISSN 2251-9521

کاظمی, سید علینقی and نوریان, عباسعلی and موسوی نسب, سید نورالدین and اسکندری, مونا and غفاری, مریم (2013) میزان شناخت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازمجلات الکترونیکی رایگان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 62-68. ISSN 2251-9521

کاوسی, زهرا and کفاشی, شهناز and صادقی فر, جميل and موسوی اصفهانی, هاله (2013) شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس مدلSERVQUAL. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 69-78. ISSN 2251-9521

کبریایی, علی and صباحی بيدگلی, محمد and سعیدی, علی (2013) ارتباط بین بهره گیری از مهارتهای فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 79-88. ISSN 2251-9521

کریمخانلویی, گیتی (2013) بررسی میزان انگیزه ی دانشجویان پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (12). pp. 89-94. ISSN 2251-9521

کشتکاران, علی and کفاشی, شهناز and صادقی فر, جميل (2013) بررسی رابطه‌ی سبک های تفکر و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،1390. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 6 (10). pp. 50-55. ISSN 2251-9521

یوسفی, ناصر and جدیدی, هوشنگ and شیربگی, ناصر (2013) بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 5 (9). pp. 63-73. ISSN 2251-9521

This list was generated on Sat Sep 23 03:17:21 2023 IRST.