Items where Division is "Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | ق | ه | و | پ | ی
Number of items: 24.

ا

ابوطالبی, شهرام and فتوحی قیام, علیرضا (2003) اتيولوژی کاهش سطح هوشياری غير تروماتيک در بيمارستان دانشگاهی فاطمه الزهرا (س) بوشهر. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 40-46. ISSN 1735-4374

امیری, محمد and امامی, سید رضا and نبی پور, ایرج and نصرتی, عباس and ایران پور, داریوش and سلطانیان, علیرضا and سنجیده, زهرا and کوشش, فرامرز (2003) عوامل خطر ساز بيماری های قلبی – عروقی در بندر بوشهر بر اساس پروژه مونيکای سازمان جهانی بهداشت؛ پروژه قلب سالم خليج فارس. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 151-161. ISSN 1735-4374

امیری, محمد and لاریجانی, باقر and نبی پور, ایرج and موسوی, سید فضل الله and امیری, زهرا and سلطانیان, علیرضا and محمدی, محمد مهدی and بهرامیان, فاطمه and امامی, سید رضا and اسعدی, کامبیز (2003) سنجش تراکم استخوانی در زنان 69-20 ساله بندر بوشهر. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 61-69. ISSN 1735-4374

اکابریان, شرافت and دیانت, مهین (2003) ارزيابی عوامل مؤثر در شيردهی غير انحصاری در شش ماه اول زندگی شيرخواران در بندر بوشهر به روش بحث متمرکز گروهی. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 165-171. ISSN 1735-4374

ب

بقایی وجی, مسعود and علی حسینی, فرشته and دهقان, عباس (2003) اثر بی‌حس‌کننده‌های موضعی در کاهش درد پس از عمل برداشتن آپانديس. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 27-33. ISSN 1735-4374

ت

تاجبخش, سعید and موسویان, سید مجتبی and سمرباف زاده, علیرضا and صادقی زاده, مجید and آدلر, کرستین and هوگرد, مایکل and هیسمن, یورگرد (2003) تشخيص سريع استافيلوکوکوس اورئوس و جنس استافيلوکوک با روش هيبريديزاسيون در موضع توسط پروب های فلوئورسنت (FISH). مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 104-114. ISSN 1735-4374

خ

خمیسی پور, غلامرضا and تمجیدی, عبدالمجید and تمجیدی, اکرم and نبی پور, ایرج (2003) آسيب های کروموزومی در پرتوکاران مراکز راديولوژی بندر بوشهر. مجله علمي پژوهشي طب جنوب, 7 (1). pp. 11-18. ISSN 1735-4374

د

دهقانی, فرزانه and دزفولیان, عبدالرحمان and پنجه شاهین, محمدرضا and ممبینی, حیات and تابعی, سید ضیا الدین and ظهیری, شهلا (2003) بررسی استريولوژيکی تعداد گلومرول ها در نارسائی حاد کليه ناشی از تجويز گليسرول در موش صحرائی نر. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 122-126. ISSN 1735-4374

ر

روانی پور, مریم (2003) بررسی تأثير لمس درمانی بر درد بعد از عمل جراحی سزارين. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 34-39. ISSN 1735-4374

ریحانی کرمانی, حامد (2003) بررسی اپيدميولوژيک تومورهای مغز در کرمان طی سالهای 1376 تا 1380. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 47-53. ISSN 1735-4374

ز

زندی, کیوان and فرسنگی, محمد حجت and نبی پور, ایرج and سلیمانی, مسعود and خواجه, خسرو and ساجدی, رضا and جعفری, سید مجتبی and قادری, عباس (2003) شناسائی ، استخراج و تخليص پروتئين 60 کيلو دالتونی ماده بنفش رنگ ترشحه از خرگوش دريايی خليج فارس *Aplysia dactylomela با اثرات ضدسرطانی. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 97-103. ISSN 1735-4374

س

سلیمان جاهی, حوریه and روستایی, محمد حسن and رسایی, محمد جواد and کاظم نژاد, انوشیروان and مشکات, زهرا and زندی, کیوان (2003) القاء پاسخ ايمنی هومورال عليه ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک با به کار گيری گليکوپروتئين نوترکيب D ويروس در موش های BALB/C. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 1-10. ISSN 1735-4374

سیمبر, معصومه and رمضانی تهرانی, فهیمه and هاشمی, زینب (2003) مدل باورهای بهداشتی- باروری- جنسی دانشجويان. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 70-8. ISSN 1735-4374

ش

شریعتی, منوچهر and نظارات, نگار (2003) مطالعه کاريوتيپی يکصد دانش آموز استثنايی (دارای بهره هوشی کمتر) در بوشهر. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 127-133. ISSN 1735-4374

شفیعی, ابراهیم and نبی پور, ایرج and اسدی, مجید and حائری نژاد, محمد جواد and ویسی زاده, عبدالعظیم and کوثری, ابوالقاسم and سلطانیان, علیرضا and امامی, سید رضا (2003) تعيين ميزان بروز سکته های قلبی دربندر بوشهر براساس پروژه مونيکای سازمان جهانی بهداشت. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 144-150. ISSN 1735-4374

ص

صلواتی, رامین and سامانی, مسعود and کتباب, اسداله and خوش نیت, حمید and موحدان, حسین and جهادی, حمیدرضا and نجابت, محمود and پویان, سعدالله (2003) نتايج توپوگرافيک قرنيه بعد از کراتوپلاستی لاملار عمقی قدامی در کراتوکونوس. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 19-26. ISSN 1735-4374

ع

عرب, محمدرضا and کریمی, مهربد and اسمی, رسول (2003) مطالعه لکتين هيستو شيمی دی ساکاريد گالاکتوز / N– استيل گالاکتوز آمين در ازوفاژيت و کارسينومای مری. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 115-121. ISSN 1735-4374

ق

قائدمحمدی, زهرا and ظفرمند, محمد هادی and حیدری, غلامرضا and انارکی, آزیتا and دهقان, عباس (2003) تعيين علل تداوم يا قطع شيردهی به کودکان زير يکسال در زنان شهرنشين استان بوشهر - 1380. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 79-87. ISSN 1735-4374

قاسمی, صغری and بیگی, سعیده and شجاعی, ملیکا (2003) بررسی شيوع هماچوری ميکروسکوپی بدون علامت در کودکان دبستانی شهر بوشهر و جزيره خارگ. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 54-60. ISSN 1735-4374

ه

هادی, نگین and میرزایی, کامران (2003) بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دبيرستانی شهر شيراز در مورد بيماری ايدز-1383. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 7 (1). pp. 88-94. ISSN 1735-4374

و

وحدت, کتایون and حقیقی, محمدعلی and پایدار, پروانه (2003) نقش يافته های بالينی در تشخيص گلو درد استرپتوکوکی. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 134-138. ISSN 1735-4374

پ

پورکریم, محمدرضا and خمیسی پور, غلامرضا and زندی, کیوان and روستایی, محمد حسن (2003) شيوع آنتی بادی های ضد HTLV I/II در ميان اهدا کنندگان خون استان بوشهر. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 161-164. ISSN 1735-4374

ی

یزدانپرست, عامر (2003) تنگی شاخه های سرخرگ ششی فيزيولوژيک در نوزادان؛ خصوصيات اکوکارديوگرافی دوبعدی و داپلر رنگی با پيگيری 4 ماهه. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 139-143. ISSN 1735-4374

یزدانپناه, سیامک and دیانت, مهین (2003) شناخت عوامل تنش زای محيط کار و روش های کاهش استرس زاها در محيط کار پرستاری به شيوه بحث متمرکز گروهی. مجله علمی پژوهشی طب جنوب, 6 (2). pp. 172-178. ISSN 1735-4374

This list was generated on Thu Jun 21 18:32:12 2018 IRDT.