Items where Division is "Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ح | ر | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | م | ن | پ
Number of items: 37.

آ

آذرفرین, رسول and بیله جانی, عیسی and کیانفر, امیرعباس and میری نژاد, موسی and علیزاده اصل, آذین (2009) ارزش تشخيصی «کمبود باز» خون شريانی در مقايسه با هيپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 119-125. ISSN 4374-1735

آزادی, آرمان and انوشه, منیره and الحانی, فاطمه and حاجی زاده, ابراهیم (2009) تأثير بکار گيری برنامه ارتقاء سلامت در مدرسه بر کنترل عوامل خطر مرتبط با چاقی نوجوانان. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 153-162. ISSN 4374-1735

آزادی, مهدی and کاویانی, سعید and سلیمانی, مسعود and نوروزی نیا, مهرداد and حاجی فتحعلی, عباس (2009) بررسی شيوع آلل‌های شناخته‌شده ژن آنزيم تيوپورين متيل تراسفراز (TPMT) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بيمارستان شريعتی تهران. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 1-7. ISSN 4374-1735

ا

ابراهيمی, عبدالعلی and ابراهیمی, سکینه and آغولی, محمود (2009) بررسی ميزان مقاومت شيگلاهای جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 225-230. ISSN 4374-1735

اسدی, سکینه and نعمتی, رضا and افراسیابی, کلثوم and قاسمی, خدیجه and صابری, جمشید (2009) معرفی بيمار با کليه اکتوپيک متقاطع. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 168-171. ISSN 4374-1735

اسماعیلی, حسین and حاجیانی, غلامرضا and منخیان, علیرضا and پورمهدی بروجنی, مهدی (2009) سرواپيدميولوژی هپاتيت B، C، ايدز و سيفليس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1385. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 183-190. ISSN 4374-1735

اقبالی, سید سجاد and نبی پور, ایرج and دهقانی, زهرا (2009) شيوع پوکی استخوان در زنان بالای 50 سال بندر بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 163-169. ISSN 4374-1735

اکبرزاده, صمد and آنی, محسن and مشتاقی, سید علی اصغر and موحد, علی and شاهنوش فروشانی, علیرضا (2009) بررسی اثرات منيزيم بر فعاليت ترانسپورتر سديم- ليتيوم گلبول قرمز و برخی از شاخص‌های بيوشيميايی پلاسما در خرگوش. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 116-122. ISSN 4374-1735

اکبرزاده, مرضیه and علیزاده, لیلا and طباطبائی, سید حمیدرضا and رمزی, مانی (2009) ارتباط عوامل مادری با تغييرات هموگلوبين خون در طول بارداری شيراز؛ 1385. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 133-141. ISSN 4374-1735

ایزدی, مجتبی and ناظم, فرزاد and ظریفیان, اصغر and اقدامی, انوش and خورشیدی, داوود (2009) بررسی اثر تزريق هپارين بر غلظت‌های گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعاليت ورزشی زير بيشينه. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 189-197. ISSN 4374-1735

ب

بادپروا, ابراهیم and فلاحی, شیرزاد and امینی زاده, حسن and ابراهیم زاده, فرزاد (2009) شيوع انتروبيوس ورميکولاريس در دانش‎آموزان مدارس ابتدايی مناطق روستايی شهرستان کوهدشت لرستان در سال تحصيلی 87-8613. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 75-80. ISSN 4374-1735

بارگاهی, افشار and محمدحسن, زهیر and ربانی چادگانی, عذرا (2009) تخليص پروتئين محرک فعاليت سايتوتوکسيک سلول های کشنده طبيعی. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 181-188. ISSN 4374-1735

بهروزی, عبدالحمید and زارع فراشبندی, فیروزه (2009) بررسی پيامدهای کاربرد اورانيوم ضعيف شده در جنگ‌های خليج فارس 1 و 2. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 157-167. ISSN 4374-1735

ت

تاج بخش, سعید and صالحی, سپهر and معظمی, نسرین (2009) غربال‌گری فرآورده‌های حاصل از استرپتومايسس‌ها با استفاده از تکنيک کشت سلولی به منظور شناسايی مواد آنتی‌تومور. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 108-115. ISSN 4374-1735

ح

حاجبی, احمد and فریدنیا, پیمان (2009) ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 67-74. ISSN 4374-1735

حداد مشهد ریزه, علی اکبر and سام, محمدرضا and صفری, صدیقه and زمردی پور, علیرضا and حسینی, سید جواد and صابونی, فرزانه (2009) تأثير توالی کوزاک در بيان موقت مينی‌ژنی از فاکتور 9 انعقادی در سلول‎های پستاندار. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 98-107. ISSN 4374-1735

ر

رسولی, منوچهر and کیانی, سیمین and به بین, مریم (2009) پلی مرفيسم‌های ژن اينترلوکين 10 و استعداد ابتلا به تب مالت در بيماران ايرانی. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 129-138. ISSN 4374-1735

س

سخاوت, لیلی and زارع طزرجانی, فاطمه and خلاصه زاده, پروین (2009) بررسی تأثير داروی گياهی ويتاگنوس بر ماستالژی (درد پستان) زنان. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 147-152. ISSN 4374-1735

سعادتی, مجتبی and براتی, بابک and شیرازی, مهدی (2009) شناسايی ژن‌های sea، sec و seq استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های ناقلين سالم. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 8-16. ISSN 4374-1735

ش

شیرازی, محمدحسن and سیروس, مهراندخت and اشراقی, سید سعید and فلاح مهرآبادی, جلیل and ابراهیمی دریانی, ناصر and پورمند, محمدرضا and سلطان دلال, محمدمهدی and حاجی خانی, سارا (2009) بررسی نقش ژن‌های 0605 HP و 0971HP پمپ‌های افلاکس در مقاومت هليکوباکترپيلوری به مترونيدازول. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 111-118. ISSN 4374-1735

ص

صابری, حمیدرضا and پرستویی, کریم and مروجی, سید علیرضا (2009) بررسی وضعيت سندرم متابوليک در رانندگان برون شهری کاشان. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 126-132. ISSN 4374-1735

صابری فرد, جمشید and رادمهر, علی (2009) بررسی فراوانی يافته‌های غير طبيعی تصوير‌برداری در مگنتيک رزونانس کلانژيوپانکراتوگرافی مجاری صفراوی و پانکراس. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 149-156. ISSN 4374-1735

صادری, حوریه and کریمی, علی اکبر and لونی, مرضیه (2009) مطالعه فراوانی باکتري های جدا شده از کشت های خون و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی تهران. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 142-148. ISSN 4374-1735

ط

طباطبایی, سید عبدالحسین and پوربهی, محمدرضا and مقدم, منصور and نبی پور, ایرج and ابراهیمی, عبدالعلی and نصیری احمدآبادی, مژده and اشعرین, محمدرضا and اسدی, مجید (2009) مقايسه اثر انوکساپارين با هپارين معمولی بر انفارکتوس حاد قلبی. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 198-205. ISSN 4374-1735

طبیب, سیدمسعود and نبی پور, ایرج and محسنی آزاد, آنالی and ایران پور, داریوش and فرزانه, محمدرضا (2009) گزارش يک مورد پرکاری تيروئيد آپاتتيک با آسيت اگزوداتيو و گراديان آلبومين پايين. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 238-243. ISSN 4374-1735

ع

عابدزاده, معصومه and تائبی, محبوبه and صابری, فرزانه and سادات, زهره (2009) بررسی کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه شهر کاشان. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 81-88. ISSN 4374-1735

غ

غریبی, طیبه and گنجو, مهستی and کمالی, فرحناز and احمدی, شهناز and پولادی, شهناز and واحدپرست, حکیمه and معتمد, نیلوفر and غریبی, طاهره (2009) مقايسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتريمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژينيت کانديدايی راجعه در شهر بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 34-39. ISSN 4374-1735

ف

فاضلی, محمدصادق and خواجوی, فرخ کامران and جلالی, سید مهدی and عمرانی پور, رامش (2009) يافته‌های بالينی و مانومتريک آنورکتال قبل و بعد از عمل جراحی رزکسيون قدامی پائين در مبتلايان به سرطان رکتوم. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 24-33. ISSN 4374-1735

فولادی, زهرا and افشاری, پوراندخت and غریبی, طیبه and دباغ, محمدعلی (2009) مقايسه تأثير کرم گياهی واژينال آويشن با کرم کلوتريمازول. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 214-224. ISSN 4374-1735

م

محمدزاده صدیق, یاشار and روستایی, محمدحسن and سلیمان جاهی, حوریه and بختیاری, عباس (2009) توليد يک کلون از ياخته‌های پايدار کليه گوساله و ارزيابی حساسيت آن در برابر ويروس‌های پاراآنفولانزا تيپ سه و هرپس سيمپلکس تيپ يک. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 17-23. ISSN 4374-1735

مرادحاصلی, فرزاد and نبی پور, ایرج and اسدی, مجید and عباسی, سیروس (2009) تعيين حجم تيروئيد به وسيله اولترا سونوگرافی در کودکان 10 – 7 ساله شهرستان بوشهر 1386. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 170-176. ISSN 4374-1735

مقیمی دهکردی, بیژن and رجائی فرد, عبدالرضا and طباطبائی, سید حمیدرضا and ضیغمی, بهرام and صفائی, آزاده and تابعی, سید ضیاء الدین (2009) بررسی عوامل مؤثر بر پيش آگهی بقاء در بيماران مبتلا به سرطان مری در مرکز ثبت تومور استان فارس. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 177-182. ISSN 4374-1735

موحد, علی and عبیدی, نرگس and خمیسی پور, غلامرضا (2009) شيوع هموگلوبينوپاتی با توجه به ميزان انواع هموگلوبين و ارتباط آنها با حجم متوسط گلبول قرمز در بين دانش آموزان پيش‌دانشگاهی شهر بوشهر؛ 1386. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 54-59. ISSN 4374-1735

ن

نبی پور, ایرج and نجفی, آرزو and بوالخیر, امیرضا (2009) فرآورده‌های زيستی فعال ضد سرطان و سيتوتوکسيک نرم‌تنان خليج فارس. دوماه نامه طب جنوب, 12 (3). pp. 231-237. ISSN 4374-1735

نوح پیشه, محمدکاظم and محسنی, لیلا (2009) بررسی آزمون پوستی با سرم خود بيمار در بيماران مبتلا به کهير مزمن با علت ناشناخته. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 48-53. ISSN 4374-1735

نیازی, عباسعلی and شیخ زاده, عبدالصمد and دانش, خلیل الله and علوی نائینی, رویا and شهریار, مصیب and نارویی, بهزاد (2009) بررسی سطح آدنوزين داميناز در پلورال افيوژن و تعيين کارايی آن در تشخيص پلورال افيوژن ناشی از سل. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 40-47. ISSN 4374-1735

پ

پولادی, شهناز and باقرپور برازجانی, احمد and معتمد, نیلوفر and امینی, عبداللطیف and رهبر, علیرضا and واحدپرست, حکیمه and غریبی, طیبه (2009) بررسی اثر دانه گياه اسفرزه بر ميزان سطوح تري گلیسیرید و لیپو پروتئین های سرمی ‎. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 139-146. ISSN 4374-1735

This list was generated on Thu Jun 21 18:12:07 2018 IRDT.