Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | د | ش | ض | غ | ق | م | ي | ک
Number of items: 18.

آ

آمالی, شهره and مهريار, امير هوشنگ and بوالهری, جعفر (1995) مقايسه جرأت‌آموزی و جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی در کاهش اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 18-29. ISSN 1735-4315

ا

احمدی, جمشيد (1995) ميزان افسردگی در دانشجويان پزشکی (اهواز – 1371). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 6-12. ISSN 1735-4315

اصفهانی, محمد مهدی (1995) بهره گيری از برخی رهنمودهای اسلامی در پيشگيری، و رويارويی با پيامدهای استرس. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 13-17. ISSN 1735-4315

الهی, اصغر and رمضانی, منصوره (1995) بررسی حالات روانی در بيماران دياليزی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 40-47. ISSN 1735-4315

الهی, اصغر and مولوی, پرويز (1995) بررسی 5 مورد سندرم نورولپتيک بدخيم در مرکز آموزشی درمانی شهيد نواب صفوی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 64-74. ISSN 1735-4315

ب

باقری يزدی, سيد عباس and بوالهری, جعفر and پيروی, حميد (1995) بررسی وضعيت سلامت روانی دانشجويان ورودی سال تحصيلی 74-73. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 30-39. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and محيط, احمد (1995) بررسی ادغام بهداشت روانی در مراقبت‌های بهداشتی اوليه هشتگرد (72-1380). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 16-24. ISSN 1735-4315

د

داويديان, هاراطون (1995) تحليلی از روانپزشکی ايران در آغاز تمدن اسلامی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 7-15. ISSN 1735-4315

ش

شادلويی, فلورا (1995) فراتحليلی از کارايی درمانی مداخلات غيردارويی دردرمان بيخوابی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 82-90. ISSN 1735-4315

ض

ضرابی, اصلان (1995) رويکردی متفاوت به روانپزشکی : ديدگاه پروفسورگری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 25-40. ISSN 1735-4315

غ

غباری بناب, باقر (1995) باورهای مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 48-54. ISSN 1735-4315

غفوری, علی and اشتاين برگ, ماکنس (1995) رويکردهای يادگيری دانشجويان ايرانی در دانشگاه نيوساس ويلز استراليا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 55-59. ISSN 1735-4315

ق

قريشی زاده, سيد محمد علی (1995) اختلالات روانپزشکی در بيماران مصروع. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 60-63. ISSN 1735-4315

م

محقق, حوريه and بيرشک, بهروز (1995) بررسی نگرش دانشجويان پزشکی نسبت به بخش‌های روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 48-54. ISSN 1735-4315

ملک پور, مختار (1995) بررسی رابطه سن کم مادر و ميزان هوش در فرزند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 76-81. ISSN 1735-4315

ملکوتی, کاظم and نوروزی, مهناز (1995) پيگيری و بهداشت روانی در بيماران روانی مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 41-47. ISSN 1735-4315

ي

يعقوبی, نوراله and نصر اصفهانی, مهدی and شاه محمدی, داوود (1995) بررسی‌همه‌گيرشناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستايی شهرستان صومعه سرا (گيلان – 1374). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 55-60. ISSN 1735-4315

ک

کافی, سيد موسی and موسوی, سيد محمد علی (1995) روانشناسی بهداشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 72-75. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:18:29 2018 IRDT.