Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | ذ | ر | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ل | م | ه | و | ي
Number of items: 31.

ا

اسماعيلی, تقی and خوشابی, کتايون (1998) سندرم توره. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 73-100. ISSN 1735-4315

ب

بيان زاده, سيد اکبر and کربلايی نوری, اشرف and عشايری, حسن and آزادگان, فيروز (1998) بررسی کيفيت زندگی بيماران اسکيزوفرنيک مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 4-14. ISSN 1735-4315

ح

حسن زاده, سيدمهدی (1998) نگاهی به بيماريهای روانی از ديدگاه فرهنگ مردم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 57-62. ISSN 1735-4315

حسينی قدمگاهی, جواد and دژکام, محمود and بيان زاده, سيد اکبر and فيض, ابوالحسن (1998) کيفيت روابط اجتماعی، ميزان استرس و راهبردهای مقابله با آندر بيماران عروقی قلب. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 14-25. ISSN 1735-4315

خ

خسروی, زهره and درويزه, زهرا and رفعتی, مريم (1998) نقش حالتهای خلقی بر شيوه ارزيابی دانش آموزان دختر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 35-46. ISSN 1735-4315

د

دولتشاهی, بهروز and ملکوتی, سيد کاظم and قدسی, مهدی (1998) تهيه مجموعه آزمون سرند شناختی بيماران آسيب مغزی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 46-57. ISSN 1735-4315

ذ

ذوالفقاری, فضيله and محمد خانی, پروانه and پورشهباز, عباس (1998) بررسی راهبردهای مقابله، کارامدی شخصی تصوری و نگرش به رويدادهای زندگی در دو گروه نوروتيک و بهنجار ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 43-54. ISSN 1735-4315

ر

رئيسی, پوران and ظهيری, منصور (1998) بررسی شيوع استرس شديد، عوامل استرس زا و. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 40-49. ISSN 1735-4315

س

سالاری بهزادی, عليرضا (1998) ميزان بهره‌گيری از منابع ايرانی در پژوهش‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی ايران: بازبينی پژوهش‌های منتشر شده در زمينه روان‌شناسی و روان‌پزشکی جنگ ايران و عراق. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 65-100. ISSN 1735-4315

سهرابی, حميد رضا and عشايری, حسن and نصر اصفهانی, مهدی (1998) بازيابی از حافظه ديداری در بيمارستان مبتلا به اسکيزوفرنيا، آسيب‌ديدگان نيمکره راست مغز و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 21-31. ISSN 1735-4315

ش

شاه محمدی, داود and بيان زاده, سيد اکبر and احسان منش, مجتبی (1998) بررسی مسير مراجعه بيماران روانی به مراکز روانپزشکی کشور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 4-14. ISSN 1735-4315

ص

صبوری, شهناز and مهريار, امير هوشنگ and قريب, عباس (1998) مقايسه اثربخشی تکنيک‌های شناختی – رفتاری،‌گلوميپرامين و ترکيب آنها در بهبود مبتلايان به اختلال وسواس فکری – عملی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 25-35. ISSN 1735-4315

ط

طهماسبيان, کارينه and هوشنگ مهريار, امير and بوالهری, جعفر and بيرشک, بهروز (1998) بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالهای رفتاری کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 54-61. ISSN 1735-4315

ع

عسکری, کريم (1998) اختلال وسواس – اجبار تلفيق ابعاد نظری و عملی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 61-73. ISSN 1735-4315

عسگری, جعفر and براهنی, محمد تقی and فرشبندی, حسن and شريعت, عبدالحميد (1998) بررسی احتمال آسيب مغزی در مجروحان جنگی موج گرفته و. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 28-35. ISSN 1735-4315

عطاری, عباس and خسروی زادگان, فاطمه (1998) مقايسه کلوميپرامين، هيدروکسی زين و رفتار درمانی در درمان تريکوتيلومانيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 38-43. ISSN 1735-4315

غ

غفاری خان, محمد and کاظمی, فرهود and ميرهاشمی, مالک (1998) راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواس فکری – عملی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 68-100. ISSN 1735-4315

ف

فرزادی, حميد and بيرشک, بهروز and گويا, محمد مهدی (1998) بررسی جنبه‌های روانی – اجتماعی و شيوه‌های کنار آمدن با بيماری در دو گروه از مبتلايان به ويروس نقص ايمنی انسانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 56-65. ISSN 1735-4315

فرشيدی فر, ناصر and براهنی, محمدنقی and الهی, اصغر (1998) ارتباط عوامل جمعيت شناختی و ويژگيهای شخصيتی با کودک آزاری و بی‌توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 62-68. ISSN 1735-4315

فلاحتی, محسن and عشايری, حسن and بيان زاده, سيد اکبر (1998) بررسی اثرات نوروسايکولوژيک ورزش مشت زنی آماتور ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 31-40. ISSN 1735-4315

ل

لطفی افشار, صابر and قاسم زاده, حبيب ا. . and عشايری, حسن and گيلانی, بيژن (1998) سوگيری حافظه ضمنی و آشکار در بيماران مضطرب و افسرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 35-46. ISSN 1735-4315

م

محيط, احمد and شاه محمدی, داود and بوالهری, جعفر (1998) ارزشيابی کشوری بهداشت روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 4-17. ISSN 1735-4315

مرادی, عبادالله and عشايری, حسن and رسوليان, مريم (1998) کارکردهای نوروسايکولوژيک برادران و خواهران بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيای مستمر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 13-21. ISSN 1735-4315

ملکوتی, کاظم and بخشانی, نور محمد and بابايی, غلامرضا and متقی پور, ياسمن (1998) رتبه بندی رويدادهای استرس زا و ارتباط آن با اختلالهای روانی در جمعيت عمومی زاهدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (3). pp. 17-29. ISSN 1735-4315

موسوی کافی, سيد and بوالهری, جعفر and پيروی, حميد (1998) بررسی رابطه وضع تحصيلی و سلامت روانی دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 57-62. ISSN 1735-4315

مولوی, حسين (1998) بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشيابی خود در رابطه با گرايش به روان‌پريشی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 68-100. ISSN 1735-4315

مکوندی, بهنام and سليمانی, علی and ليامی, فاطمه (1998) نقش پدر و مادر در آسيب شناسی روانی کودک و نوجوان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 46-57. ISSN 1735-4315

ه

هاديان فرد, حبيب and ذوالفقاری, فضيله (1998) تهيه و ساخت آزمون کفايت کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 62-68. ISSN 1735-4315

و

وهاب زاده, عبدالوهاب and مالک, ايوب and خراسانی, مليحه (1998) تعريف و تحمل استرس در بين جمعيت‌های مذهبی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 49-56. ISSN 1735-4315

وکيل زاده, سيد بهاء الدين and پالاهنگ, حسن (1998) بررسی شيوع اختلالهای روانی در مطب خصوصی پزشکان (شهرکرد – 1376). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 4-13. ISSN 1735-4315

ي

ياسمی, محمدتقی and صانعی, نسرين and ملک پور افشار, رضا and هنرمند, عليرضا and ميرشکاری, رضا (1998) بررسی همه‌گيرشناسی اقدام به خودکشی در شهر کرمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 14-28. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:23:44 2018 IRDT.