Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | ر | س | ش | ع | غ | ق | ل | م | ن | پ | ک | گ
Number of items: 28.

ا

اسد الهی, قربانعلی and خدادادی, فروغ and جاويد مقدم, مهدی (1999) بررسی آگاهی زنان متأهل درباره بيماريهای رواني‏ در منطقه هفتون اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 32-38. ISSN 1735-4315

افخم ابراهيمی, عزيزه (1999) سازو کارهای دفاعی و اختلالهای شخصيتی ، با بهره گيری از مقياس کارکرد دفاعی در DSM. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 41-48. ISSN 1735-4315

ب

بهرامی, هادی (1999) بررسی اختلالهای روانی نزد زندانيان مرد و مقايسه آن با افراد عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 37-45. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (1999) بررسی نگرش دانشجويان مجرد رشته پزشکي‏ دانشگاه علوم پزشکی ايران در مورد ازدواج. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 109-120. ISSN 1735-4315

بيان‏زاده, اکبر and زمانی منفرد, افشين (1999) برسی وضعيت سلامت روانی کارکنان يک مجتمع صنعتی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 10-23. ISSN 1735-4315

ج

جابری, پريوش and مهرابی, فريدون and مهريار, امير هوشنگ (1999) شيوه‏های شناختی- رفتاری در درمان زنان مبتلا به فوبيای جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 79-92. ISSN 1735-4315

ح

حق شناس, حسن (1999) هنجاريابی آزمون شخصيتی نئو، فرم تجديدنظر شده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 38-48. ISSN 1735-4315

حمديه, مصطفی and مشهودی, مجيد (1999) بررسی تاثير اطلاع رسانی بر سطح اضطراب بيماران عمل جراحی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 23-29. ISSN 1735-4315

حيدری پهلويان, احمد and محبوب, حسين and ضرابيان, محمد کاظم (1999) رابطه منبع کنترل درونی- بيرونی با افسردگی و عملکرد تحصيلی دانشجويان‏ دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 23-32. ISSN 1735-4315

خ

خاکپور, رضا and بيرشک, بهروز (1999) بررسی ميزان شيوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران و روان‌درمانگران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 14-23. ISSN 1735-4315

ر

رئيسی, پوران and خسروی, اردشير (1999) تاثير رابطين بهداشت در تغيير آگاهی و عملکرد خانوارهای شهری(تهران ، سنندج و شهرکرد). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 48-62. ISSN 1735-4315

رئيسی, پوران and منجمی, فرشيد (1999) بررسی استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بيمارستانهای آموزشي‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 45-55. ISSN 1735-4315

س

سليمی, سيد حسين (1999) نياز به بازنگری معيارهای طبقه بندی اختلالهای سلوکی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 69-100. ISSN 1735-4315

ش

شمس الدين, سعد ا. . and طاهری, محمد حسين and داد الهي‏ساراب, حسن (1999) شيوع خودآزاری در مراجعان به پزشکی قانونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 62-71. ISSN 1735-4315

ع

عبهری, محمد (1999) گزارشی توصيفی خدمات بهداشت روانی ادغام بهداشت روان در مراقتبهای بهداشتی اوليه در منطقه ساوجبلاغ. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 29-41. ISSN 1735-4315

علی پور, احمد and نور بالا, احمدعلی (1999) بررسی مقدماتی پايايی و روايی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجويان‏ دانشگاههای تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 55-65. ISSN 1735-4315

غ

غرايی, بنفشه and افخم ابراهيمی, عزيزه (1999) بررسی نوع رمزهای MCMI-II در گروهی از اختلالهای محور يک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 92-100. ISSN 1735-4315

غفاری نژاد, عليرضا and خوبياری, فريبا and پويا, فاطمه (1999) بررسی شيوع افسردگی پس از زايمان در شهر کرمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 24-30. ISSN 1735-4315

غياث فخری, عاطفه and شکوهی يکتا, محسن (1999) تاثير برنامه "پی .ال . يو" در تغيير نگرش دختران پايه اول راهنمايی نسبت به دانش آموزان استثنايی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 62-69. ISSN 1735-4315

ق

قريشي‏زاده, سيد محمد and فخاری, علی (1999) مقايسه اثر ليتيوم،کاربامازپين و والپروئات در درمان مرحله حاد مانيای کلاسيک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 4-10. ISSN 1735-4315

ل

لايقی, هوشنگ and بيرشک, بهروز and ابراهيمی دريانی, ناصر (1999) بررسی عوامل روانی- اجتماعی در بيماران مبتلا به زخم اثنی عشر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 66-79. ISSN 1735-4315

م

مصطفوی, حميد (1999) بررسی رابطه فصل و رتبه تولد با وابستگی به مواد مخدر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 30-37. ISSN 1735-4315

ملکوتی, سيد کاظم and نوری قاسم آبادی, ربابه and نصر اصفهانی, مهدی and اثنی عشر, ربابه (1999) بررسی اثر فعاليت گروه مراقبت پيوسته (پيگيری )در درمان سرپايی بيماران مزمن روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 5-14. ISSN 1735-4315

ميرزمانی, سيد محمود and بوالهری, جعفر (1999) کاربرد مقياس‏های K و F پرسشنامه MMPI در افراد مبتلا به‏ اختلال پس از استرس ضربه‏ای. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 48-56. ISSN 1735-4315

ن

نصر اصفهانی, مهدی and نوری قاسم آبادی, ربابه and کريمی, عيسی (1999) بررسی از کارافتادگی و استراحت‏های پزشکی ناشی از بيماري‏هاي‏ روانپزشکی در بيمه‏شدگان سازمان تأمين اجتماعی شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 11-24. ISSN 1735-4315

پ

پالاهنگ, حسن and عظيمی, خاطره and زارعان, جهاندار (1999) بررسی همه‏گير شناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهرکرد و بروجن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 100-109. ISSN 1735-4315

ک

کلافی, يونس and استوار, افشين and حق شناس, حسن (1999) بررسی وضعيت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان مقيم شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (1,2). pp. 4-11. ISSN 1735-4315

گ

گرجی زاده, محمد حسن and مکوندی, بهنام (1999) بررسی ميزان شيوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری در شهر اهواز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 56-62. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:16:46 2018 IRDT.