Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

ابراهيمی, امرا. . and بوالهری, جعفر and ذوالفقاری, فضيله (2002) بررسی رابطه شيوه‌های مقابله با استرس وحمايت اجتماعی با ميزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 40-48. ISSN 1735-4315

احمدخانيها, حميد رضا and ترکمن نژاد, شريف and حسينی مقدم, محمد مهدی (2002) همه گير شناسی افسردگی و سوء ‌استفاده جنسی در کودکان خيابانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 14-20. ISSN 1735-4315

اردلان, علی and شاه محمدی, داود (2002) نيروی انسانی روانپزشک در ايران: برنامه ريزی مبتنی بر شواهد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 4-13. ISSN 1735-4315

اشکانی, حميد and ده بزرگی, غلامرضا and شجاع, سيد عبدالمجيد (2002) همه‏گيرشناسی اختلالهای روانی در مردان زندان عادل آباد شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 4-9. ISSN 1735-4315

افتخار, حسن and نجومی, مرضيه and کوهپايه زاده, جليل (2002) بررسی کيفيت زندگی دانش‏آموزان نابينا و همتايان بينای آنها. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 49-55. ISSN 1735-4315

اورنگی, مريم and عاطف وحيد, محمدکاظم and عشايری, حسن (2002) هنجاريابی مقياس تجديد نظر شده حافظه وکسلر در شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 56-66. ISSN 1735-4315

ايزدی خواه, زهرا and قاسم زاده, حبيب ا. . and فدايی, فربد (2002) بررسی سوگيری حافظه آشکار در خصيصه اضطراب و اختلال وسواسی اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 53-62. ISSN 1735-4315

بشارت, محمد علی and ميرزمانی, محمود and پور حسينی, رضا (2002) نقش متغيرهای خانوادگی در پديدآيی اختلال کاربرد نابجای مواد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 46-53. ISSN 1735-4315

بهنيا, فاطمه (2002) بررسی کيفی اختلال های رفتاری دانش آموزان ديرآموز ارجاعی به کلينيک کاردرمانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 67-72. ISSN 1735-4315

ثقهالاسلام, طاهره and افروز, غلامعلی and قره گزلی, کوروش and حجازی, الهه (2002) مداخله روان‌شناختی در کنترل صرع کودکان و نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 56-64. ISSN 1735-4315

حق شناس, حسن and موسوی نسب, سيد مسعود and فرنام, رابرت (2002) بررسی جنبه‌های شخصيتی در بيماران مبتلا به اختلال هراس. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 10-17. ISSN 1735-4315

حق‌شناس, حسن and نقشواريان, مجتبی (2002) مقايسه فعاليت‏های شناختی بيماران اختلال پس از استرس ضربه‏ای و بيماران روان نژند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 31-41. ISSN 1735-4315

خداياری فرد, محمد and غباری بناب, باقر and فقيهی, علی نقی and وحدت تربتی, شادی (2002) روش درمانی عفو با تأکيد بر ديدگاه اسلامی: بررسی موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 39-48. ISSN 1735-4315

دادفر, محبوبه and ملکوتی, کاظم and بوالهری, جعفر and مهرابی, فريدون (2002) بررسی تأثير درمان دارويی بر تغيير تشخيص اختلالهای شخصيت در بيماران وسواسی ـ اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 76-87. ISSN 1735-4315

ريحانی, حامد and غفاری نژاد, عليرضا (2002) گزارش يک مورد اقدام به خودکشی با فروبردن سوزن خياطی به داخل جمجمه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 11-18. ISSN 1735-4315

سردار پور گودرزی, شاهرخ and سلطانی زرندی, احمد (2002) روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و سلامت روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 26-32. ISSN 1735-4315

شاکری, جلال and صادقی, خيرا. . (2002) ميزان شيوع اختلالهای شخصيتی در بيماران بستری در يک مرکز آموزشی ـ درمانی کرمانشاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 49-56. ISSN 1735-4315

شجاعيان, رضا and زمانی منفرد, افشين (2002) ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنايع مهمات‌سازی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 33-39. ISSN 1735-4315

صادقی, مجيد and عليوردی, پرويز (2002) اختلال هذيانی در بيماران سرپايی و بستری بيمارستان روزبه تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 4-11. ISSN 1735-4315

صيادی اناری, احمد رضا and اسماعيلی, علی and ناظر, محمد and خالقی, عزت ا. . (2002) بررسی ويژگی‌های جمعيت‌شناختی بيماران وابسته به مواد افيونی موفق در ترک مراجعه کننده به واحد سرپايی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 29-38. ISSN 1735-4315

ضرغامی, مهران and خليليان, عليرضا (2002) خودسوزی در استان مازندران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 13-24. ISSN 1735-4315

طوبايی, شهين and سجادی, مهرداد and قادری, عباسعلی (2002) تاثير درمان دارويی افسردگی بر سلولهای کشنده طبيعی در افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 24-30. ISSN 1735-4315

عبدالهيان, ابراهيم and يزدانی فارابی, شفق and اميری مقدم, رضا (2002) افسردگی در کودکان دبستانی شهر مشهد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 42-48. ISSN 1735-4315

عسگری, محمد علی (2002) بررسی وضعيت بيماران صرعی در جمعيت تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی روستايی استان فارس. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). p. 89. ISSN 1735-4315

فيروزآبادی, علی and مؤمنی, طوبی (2002) بررسی شيوع ديابت در بيماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 57-60. ISSN 1735-4315

قادری, تيمور (2002) آسيب‌های روانی و بهداشت روان در متون ايرانی ميانه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 73-79. ISSN 1735-4315

قريشی زاده, سيد محمد علی and ترابی, کتايون (2002) بررسی عوامل مؤثر در وابستگی به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مرکز خود معرف تبريز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 21-28. ISSN 1735-4315

قلعه بندی, مير فرهاد and افتخار, مهرداد (2002) بررسی ميزان شيوع تشنج در بيماران تحت درمان با کلوزاپين در مرکز روانپزشکی شهيد اسماعيلی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 18-24. ISSN 1735-4315

مؤمنی, فرزاد and بهرامی, هادی (2002) بررسی کارآيی روش عصبی ـ روانی دلاکاتو در درمان کودکان بيش فعال. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 73-78. ISSN 1735-4315

مفرد, سکينه and عاطف وحيد, محمد کاظم and بيان زاده, سيد اکبر (2002) مقايسه نگراني‏های کودکان مضطرب و عادی در مدارس شهرستان دشتستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 65-72. ISSN 1735-4315

مهرابيان, صديقه and محمد عليزاده, سکينه and بهرام پور, محمدرضا (2002) بررسی ‏آگاهي‏ و نگرش‏ کارکنان پرستاري‏ شاغل‏ در بيمارستان‏ شهيد بهشتی ‏در زمينه ECT. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 70-75. ISSN 1735-4315

ناظر, محمد and خالقی, عزت ا. . . . and صيادی اناری, احمد رضا (2002) شيوع اختلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 38-46. ISSN 1735-4315

ناظر, محمد and صيادی اناری, احمدرضا and خالقی, عزت ا. . (2002) نقش آموزش کنترل محيط، توجه برگردانی و توقف افکار در کاهش رفتار موادخواهی در وابستگان به مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 49-55. ISSN 1735-4315

نظری, طاهره and ياسمی, محمدتقی and دوست محمدی, مهری and نعمت زاده ماهانی, کاظم (2002) بررسی ميزان شيوع افسردگی و اضطراب در بيماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (2). pp. 18-25. ISSN 1735-4315

نظيری, قاسم and بيرشک, بهروز (2002) سوگيری انتخابی نسبت به نشانه‏های مرتبط با احساس گناه در فرآيند پردازش اطلاعات بيماران وسواسی ـ اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (1). pp. 61-69. ISSN 1735-4315

نوربالا, احمد علی and فخرايی, سيد علی (2002) بررسی فراوانی نشانه های روانپزشکی در دانشجويان سال آخر پزشکی و غير پزشکی دانشگاه تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (3). pp. 30-38. ISSN 1735-4315

ياسمی, محمد تقی and صباحی, عبدالرضا and ميرهاشمی, سيد مجتبی and سيفی, شراره and آذرکيوان, پرينوش and طاهری, محمد حسين (2002) همه گيرشناسي خودكشي از طريق پزشكي قانوني در استان كرمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 4-12. ISSN 1735-4315

پهلوانی, هاجر and ملکوتی, سيد کاظم and شاهرخ تهرانی نژاد, انسيه (2002) بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد نابارور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 79-87. ISSN 1735-4315

کاويانی, حسين and رحيمی, پريسا (2002) مسئله گشايی در بيماران افسرده اقدام کننده به خودکشی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 7 (4). pp. 25-30. ISSN 1735-4315

This list was generated on Mon Oct 22 03:17:57 2018 IRST.