Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | خ | د | ر | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | ي | پ | چ | گ
Number of items: 39.

ا

افتخار, مهرداد and دادفر, محبوبه and کريمی کيسمی, عيسی (2004) همبودی اختلال‌های روانپزشکی در مراجعه‌کنندگان يک درمانگاه روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 11-21. ISSN 1735-4315

امينی, همايون and فرهوديان, علی and صادقی, علی مجيد and ساوری, محمداسماعيل and آخوندزاده, شاهين and شريفی, ونداد (2004) والپروات سديم: درمان مکمل در اختلال‌ وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 4-10. ISSN 1735-4315

ب

بخشی‌پور, عباس and دژکام, محمود and مهريار, اميرهوشنگ and بهروز بيرشک, اميرهوشنگ (2004) روابط ساختاری ميان ابعاد اختلال‌های اضطرابی و افسردگی DSM-IV و ابعاد الگوی سه‌بخشی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 63-76. ISSN 1735-4315

بشارت, محمدعلی and محمد بيگی امامی, مريم آقا and کرمی نوری, رضا (2004) اطلاع‌رسانی پيش از انجام عمل جراحی عمومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 68-77. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر (2004) سرمقاله. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 4-5. ISSN 1735-4315

ج

جامعی, سيد بهنام‌الدين and کيانی, مرضيه and جغتايی, محمدتقی and سيروس, شادرخ and حداديان, مژگان (2004) مقايسه‌ی برتری جانبی مغز کودکان عقب‌مانده‌ی ذهنی با کودکان عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 77-85. ISSN 1735-4315

خ

خداياری‌فرد, محمد and محمدی, محمد رضا and عابدينی, ياسمين (2004) درمان شناختی- رفتاری اختلال تبدل‌خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 12-51. ISSN 1735-4315

د

دواساز ايرانی, رضا (2004) ادغام برنامه‌ی بهداشت روان در شبکه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اوليه‌ی انديمشک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 110-115. ISSN 1735-4315

ر

رحيمی موقر, آفرين and نجاتی صفا, علی اکبر and محمدی, محمدرضا and سهيمی ايزديان, الهه (2004) پژوهش کتاب‌سنجی نشريات علمی بهداشت روان ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 28-26. ISSN 1735-4315

رسوليان, مريم and الهی, فاطمه and افخم ابراهيمی, عزيزه (2004) ارتباط فرسودگی شغلی با ويژگی‌های شخصيتی در پرستاران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 18-24. ISSN 1735-4315

ش

شيرازی, الهام (2004) پيوند عروق کرونر: ارتباط مدت اتصال به پمپ با حالات روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 51-59. ISSN 1735-4315

ص

صادقی, مجيد and کاظمی, حميدرضا (2004) شيوع دمانس و افسردگی در سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان استان تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 49-54. ISSN 1735-4315

صالحی, منصور and سالاری‌فر, محمدحسين and هاديان, مينا (2004) مقايسه‌ی سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلال روانپزشکی با گروه گواه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 78-84. ISSN 1735-4315

ط

طباطبائيان, مريم (2004) ساخت آزمونی برای سنجش نگرش مدرسين نسبت به خلاقيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 100-109. ISSN 1735-4315

ع

عاقلی, نسرين and حجاران, محمود (2004) اضطراب، علايم بيماری‌های قلبی عروقی و ميزان چربی‌های خون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 56-62. ISSN 1735-4315

عبداللهی ثانی, حسين and دانش‌آموز, بدری (2004) اسکيزوفرنيا و شيوع ناهنجاری‌های مادرزادی خفيف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 46-50. ISSN 1735-4315

عطار, حميد رضا and افخم ابراهيمی, عزيزه and نصر اصفهانی, مهدی (2004) مصرف الکل در بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 122-129. ISSN 1735-4315

عطار, حميدرضا and رسوليان, مريم (2004) تشخيص اوليه‌ی اختلال هويت جنسی: گزارش موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 6-11. ISSN 1735-4315

علاقبندراد, جواد and حاجی عظيم, محمد and حکيم شوشتری, ميترا and شهريور, زهرا (2004) همبودی اختلال تورت و اختلال وسواسی- اجباری در کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 22-27. ISSN 1735-4315

علمدار ساروی, مريم and قلعه‌بندی, ميرفرهاد (2004) ويژگی‌های شخصيتی داوطلبان انجام جراحی زيبايی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 11-17. ISSN 1735-4315

غ

غفاری ساروی, وجيهه and ضرغامی, مهران and ابراهيمی, ابراهيم (2004) بررسی همراهی تالاسمی با افسردگی در شهرستان ساری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 33-40. ISSN 1735-4315

ف

فرهوديان, علی and شريعت, سيد وحيد and تاج, مهشيد and شاهسوند, اسماعيل (2004) توانايی افتراق بويايی در اختلال‌های طيف اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 93-99. ISSN 1735-4315

ق

قلعه‌بندی, ميرفرهاد and افخم ابراهيمی, عزيزه (2004) الگوهای شخصيتی متقاضيان جراحی زيبايی بينی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 4-10. ISSN 1735-4315

م

مجاهد, عزيزا. . and بيرشک, بهروز (2004) وضعيت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدين در خانواده‌های چندهمسری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 60-67. ISSN 1735-4315

معروفی, آزاد and قريشی‌زاده, سيد محمدعلی (2004) اختلال وسواسی- اجباری در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبی I و اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 37-43. ISSN 1735-4315

مقدس, عليرضا and ناصری, ميترا (2004) ليکانتروپی در افسردگی: گزارش موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 130-134. ISSN 1735-4315

مولوی, حسين and موحدی, مينو and بنگر, مژگان (2004) رابطه‌ی فشار روانی مادر در دوران بارداری با نمره‌ی آپگار و وضعيت بدنی نوزاد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 68-7. ISSN 1735-4315

ميرزاخانی, نويد and عشايری, حسن and زراعتی, حجت and بهنيا, فاطمه (2004) تأثير آموزش حرکات ظريف دست بر يادگيری مهارت‌های ترسيمی و نوشتاری دانش‌آموزان کندآموز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 85-92. ISSN 1735-4315

ن

ناصحی, عباسعلی and رئيسی, فيرزوه and جعفری, مجيد and رحمانی, مجتبی (2004) ميزان سازگاری زناشويی در دانشجويان ساکن خوابگاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 116-121. ISSN 1735-4315

نجاتی صفا, علی‌ اکبر and شريفی, ونداد and علاقبندراد, جواد (2004) نقص نظريه‌ی ذهن در پسيکوز: آيا برای اسکيزوفرنيا اختصاصی است؟. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 34-42. ISSN 1735-4315

نصری, صادق (2004) همه‌گيرشناسی نشانگان خستگی مزمن و ارتباط آن با مشکلات روانپزشکی در پرستارا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 25-33. ISSN 1735-4315

نوری خواجوی, مرتضی and هلاکويی, کوروش (2004) افسردگی اساسی در بزرگسالی و ازدست دادن والدين پيش از 18 سالگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 41-45. ISSN 1735-4315

نيکخوی, عبدالرسول and اخلاصی, عبدالکريم and دواساز ايرانی, رضا (2004) اثر مشاوره‌ی روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (4). pp. 43-48. ISSN 1735-4315

ه

هاديانفرد, محمد جواد and هاديانفرد, حبيب (2004) سلامت روانی سالمندان دارای بيماری‌های مزمن دستگاه حرکتی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 75-83. ISSN 1735-4315

ي

يدالهی, زهرا and جعفر بوالهری, زهرا (2004) ديدگاه‌های روانپزشکان شهر تهران درباره‌ی قوانين بهداشت روان در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 44-49. ISSN 1735-4315

پ

پشت مشهدی, مرجان and يزدان‌دوست, رخساره and اصغرنژاد فريد, علی اصغر and مريدپور, دارا (2004) اثربخشی درمان شناختی - رفتاری برکمال‌گرايی، تأييدطلبی و علايم افسردگی در بيماران مبتلا به اختلال درد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (3). pp. 22-32. ISSN 1735-4315

پناغی, ليلی and کفاشی, احمد and سراجی, مهرزاد (2004) همه‌گيرشناسی اختلا‌ل‌های خواب در دانش‌آموزان ابتدايی شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 50-58. ISSN 1735-4315

چ

چمن‌آزاد شهری, سعيد and ملکوتی, سيد کاظم and حسن‌زاده, سيد مهدی (2004) افکار خودکشی و سطح کلسترول خون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 135-139. ISSN 1735-4315

گ

گواری, فاطمه and محمد عليزاده, سکينه and رمضانی, طاهره and ريانی, مسعود and بهرامپور, محمدرضا (2004) نگرش دانشجويان پسر دانشگاه‌های شهر کرمان نسبت به سيگار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (1,2). pp. 59-67. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:22:51 2018 IRDT.