Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | ر | س | ش | ع | غ | ف | م | ن | ه | ي | پ | ک | گ
Number of items: 51.

ا

احمدی ابهری, سيد علی and شعبانی, امير and آخوندزاده, شاهين and اسعدی, سيد محمد (2005) با کلوفن وکلونيدين در سم‌زدايی مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 8 (3). pp. 26-35. ISSN 1735-4315

افتخار, مهرداد and تقوا, ارسيا (2005) سم‌زدايی سريع در افراد وابسته به مواد افيونی به کمک آنتاگونيست‌های افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 214-219. ISSN 1735-4315

افخم ابراهيمی, عزيزه and افتخار, مهرداد and وحدت, آرش (2005) روان‌پريشی‌گرايی در مصرف‌کنندگان حشيش. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 234-240. ISSN 1735-4315

اميری, شاهرخ and قريشی‌زاده, سيد محمدعلی (2005) ارتباط تظاهرات بالينی با ويژگی‌های جمعيت شناختی در بيماران فاز مانيای اختلال دوقطبی I. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (4). pp. 407-412. ISSN 1735-4315

اندوز, زهرا and صاحبی, علی and طباطبايی, سيد محمود (2005) مقايسه‌ی کارايی و اثربخشی ”رويارويی و بازداری از پاسخ“ با ”درمان از طريق کاهش فکر خطرناک“ در اختلال وسواس شستشو. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 139-149. ISSN 1735-4315

ب

بديعی, محمد مهدی and افتخار, مهرداد (2005) سم‌زدايی سريع و سم‌زدايی با کلونيدين در بيماران وابسته به مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 203-213. ISSN 1735-4315

ت

تاج, مهشيد and مکری, آذرخش and فتوحی, اکبر (2005) کاهش ارزش تأخيری و همبستگی آن با چشم انداز زمان در کارورزان رشته پزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 327-334. ISSN 1735-4315 (In Press)

ح

حافظی, محسن and اسعدی, سيد محمد and محمد رزاقی, عمران and مکری, آذرخش (2005) دوز بالای بوپرنورفين در سم‌زدايی مواد افيونی در يک روز: کارآزمايی بالينی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 195-202. ISSN 1735-4315

حسينی‌فرد, سيد مهدی and بيرشک, بهروز and عاطف وحيد, محمدکاظم (2005) همه‌گير شناسی اختلال‌های روانی در دانش‌آموزان دبيرستانی شهرستان رفسنجان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 71-80. ISSN 1735-4315

حق‌شناس, حسن and اصغری مقدم, محمدعلی and اسدی مقدم, عزيزه (2005) کاربرد مقياس مطلوبيت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزينش کارکنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 52-61. ISSN 1735-4315

حميدپور, حسن and صاحبی, علی and طباطبايی, سيد محمود (2005) مقايسه کارايی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تيزدل در درمان افسرده‌خويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 150-163. ISSN 1735-4315

خ

خسروپور, مرجان and اشکانی, حميد (2005) مقايسه‌ی مکانيزم بازداری نهفته در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا ، پيش و پس از درمان دارويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 24-30. ISSN 1735-4315

ر

رادگودرزی, رضا and اسعدی, سيد محمد and احمدی ابهری, سيد علی (2005) باکلوفن در درمان نگهدارنده‌ی وابستگی به مواد افيونی: کارآزمايی بالينی دوسوکور تصادفی شده با کنترل دارونما. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 184-194. ISSN 1735-4315

رحمانيان, مهديه and حسنی, عفر (2005) مقايسه هيجان‌طلبی در افراد سوءمصرف کننده مواد و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 335-341. ISSN 1735-4315

س

سراجی, مهرزاد and دادفر, محبوبه (2005) اثر بخشی روش‌های شناختی- رفتاری، فلوکستين و ترکيب آنها در فوبيای جنسی زنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 278-282. ISSN 1735-4315

سليمانی, محسن and صابری زفزقندی, محمد باقر (2005) همه‌گيرشناسی بی‌اختياری ادرار در دانش‌آموزان 11-7 ساله‌ی شهر سمنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 187-193. ISSN 1735-4315

ش

شريفی, طيبه and مهرابی‌زاده هنرمند, مهناز and شکرکن, حسين (2005) نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 89-99. ISSN 1735-4315

شهيم, سيما (2005) هنجاريابی مقياس روش درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی برای کودکان پيش دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 176-186. ISSN 1735-4315

شيرازی, الهام and توکليان, رضا and شهريور, زهرا (2005) اثر فلوکستين بر اختلال بيش‌فعالی- کم‌توجهی: يک بررسی مقدماتی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 15-23. ISSN 1735-4315

ع

عاطف‌وحيد, محمدکاظم and نصر اصفهانی, هدی and فتح‌اللهی, پريدخت and شجاعی, سيد محمدرضا (2005) هنجاريابی پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (4). pp. 371-378. ISSN 1735-4315

عزيزيان, مرضيه and عابدی, محمدرضا (2005) ساخت و هنجاريابی آزمون تشخيصی سطح خواندن برای دانش‌آموزان پايه سوم دبستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (4). pp. 379-387. ISSN 1735-4315

عظيمی لولتی, حميده and دانش, ماه منير and حسينی, سيد حمزه and خليليان, عليرضا and ضرغامی, مهران (2005) افسردگی پس از زايمان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 31-42. ISSN 1735-4315

غ

غرايی, بنفشه and عاطف وحيد, محمدکاظم and دژکام, محمود and محمديان, مهرداد (2005) وضعيت هويتی نوجوانان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 164-175. ISSN 1735-4315

غضنفری, احمد (2005) اعتباريابی مقياس مقابله نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 290-297. ISSN 1735-4315

غفاری‌نژاد, عليرضا and ضياءالدينی, حسن and شهسواری‌پور, آرش (2005) درمان نگهدارنده با نالترکسون در بيماران وابسته به مواد افيونی و ارتباط آن با عوامل جمعيت‌شناختی و روان‌شناختی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 220-226. ISSN 1735-4315

ف

فؤادالدينی, منصوره and مکری, آذرخش and شفارودی, نرگس (2005) رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی و عملکرد تطابقی در معتادان مرکز اجتماع درمان‌مدار تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 258-264. ISSN 1735-4315

فتی, لادن and بيرشک, بهروز and عاطف وحيد, محمدکاظم and استفان دابسون, کيت (2005) ساختارهای معناگذارطرحواره‌ها، حالت‌های هيجانی و پردازش شناختی اطلاعات هيجانی: مقايسه دو چارچوب مفهومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 312-326. ISSN 1735-4315

فخاری, علی and اکبری, علی and شيوا, شادی (2005) شکايت‌های اوليه در مبتلايان به افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 237-240. ISSN 1735-4315

فرد, کيومرث and احسان‌منش, مجتبی (2005) فراوانی تشخيص‌های روانپزشکی در بيماران ارجاعی برای مشاوره روانپزشکی در يک بيمارستان عمومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 6-14. ISSN 1735-4315

م

محمديان, مهرداد and دادفر, محبوبه and بوالهری, جعفر and کريمی کيسمی, عيسی (2005) غربالگری اختلال‌‌های روانی در مهاجران افغان مقيم تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 270-277. ISSN 1735-4315

محمود عليلو, مجيد and عاطف وحيد, محمدکاظم and بيان‌زاده, سيد اکبر and ملکوتی, سيد کاظم (2005) بررسی آزمايشی مشکلات حافظه در مبتلايان به نوع وارسی اختلال وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 62-70. ISSN 1735-4315

مزينانی, ربابه and حاج‌سيدجوادی, سيد عليرضا and افشاری, رامين and اسلامی, محمدرضا (2005) وضعيت شناختی مردان بستری مبتلا به اسکيزوفرنيا و اختلال دوقطبی نوعI. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 298-303. ISSN 1735-4315

مظهری, شهرزاد and ضياء‌الدينی, حسن and نخعی, نوذر and فهيمی, فرخ رضا (2005) آگاهی پزشکان عمومی کرمان در زمينه اکستازی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 346-350. ISSN 1735-4315

معصومی, احمد and شيرازی, الهام (2005) حالات روانی فرزندان والدين اسکيزوفرنيک: يک بررسی مقايسه‌ای. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (4). pp. 388-395. ISSN 1735-4315

موسوی, فاطمه (2005) رابطه مصرف سيگار در افرد سيگاری با مصرف سيگار در والدين و دوستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 342-345. ISSN 1735-4315

موسوی نسب, سيد مسعود and حق‌شناس, حسن and احمدی ليوانی, عبدالکريم (2005) قند خون و شاخص توده‌ی بدن بيماران تحت درمان با کلوزاپين و ضدروانپريشی‌های متعارف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 219-223. ISSN 1735-4315

ن

نجفی, کيومرث and آوخ, فرهاد and خلخالی, سيد محمد رسول and نظيفی, فاطمه and فرهی, حسن and فقيرپور, مقصود (2005) شيوع مصرف مواد در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر رشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 233-236. ISSN 1735-4315

نجمی, حسين (2005) نگاهی به گذشته‌ی درمان و توان‌بخشی معتادان در مرکز يافت‌آباد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 266-268. ISSN 1735-4315

نظيری, قاسم and دادفر, محبوبه and کريمی کيسمی, عيسی (2005) نقش پايبندی‌های مذهبی، باورهای ناکارآمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکارآمد شناختی در شدت علايم وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 283-289. ISSN 1735-4315

نظيری, قاسم and قاسم زاده, حبيب‌ا. . and عاطف وحيد, محمد کاظم and بيان زاده, سيد اکبر (2005) معرفی شيوه‌ی افتراق معنايی و کاربرد آن در ارزيابی بازنمايی معنايی بيماران افسرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 204-211. ISSN 1735-4315

نوحه‌سرا, شبنم and نصر اصفهانی, مهدی and افخم ابراهيمی, عزيزه (2005) مصرف مواد افيونی در بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 227-233. ISSN 1735-4315

ه

هاديانفرد, حبيب (2005) احساس ذهنی بهزيستی و فعاليت‌های مذهبی در گروهی از مسلمانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 224-232. ISSN 1735-4315

ي

يادگاری, فريبا and دارويی, اکبر and فرازی, مرتضی and عليپور حيدری, محمود (2005) نگرش ارتباطی دانش‌آموزان عادی و لکنتی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 100-102. ISSN 1735-4315

پ

پرويزی, سرور and احمدی, فضل‌ا. . and نيکبخت نصرآبادی, علی‌رضا (2005) اعتياد از نگاه نوجوانان: يک پژوهش کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 250-257. ISSN 1735-4315

پوردهقان, مريم and دانش, عليرضا and اسماعيلی, حبيب‌ا. . (2005) شدت فشار شغلی پرستاران و فشار خون در هنگام نوبت کاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 81-88. ISSN 1735-4315

ک

کاويانی, حسين (2005) عملکرد حافظه‌ی سرگذشتی و مسئله‌گشايی در پيوستار زندگی ـ مرگ : پژوهشی در بيماران افسرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 43-51. ISSN 1735-4315

کاويانی, حسين and پورناصح, مهرانگيز and موسوی, اشرف‌سادات (2005) هنجاريابی و اعتبارسنجی فرم تجديدنظرشده پرسش‌نامه شخصيتی آيزنک در جمعيت ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 304-311. ISSN 1735-4315

کاويانی, حسين and کرمقديری, نرگس and ابراهيم خانی, نرگس (2005) تغييرپذيری خلق در شرايط آب و هوايی و فصل‌های مختلف سال در جمعيت بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 194-224. ISSN 1735-4315

کوهی حبيبی, لاله and رسوليان, مريم (2005) ارتباط مصرف قرص‌های پيشگيری از بارداری با علايم افسردگی و اضطراب. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 263-269. ISSN 1735-4315

گ

گل‌آبادی, مجيد and تابان, حبيب‌ا. . (2005) آيا هيپنوتراپی بر ميزان عود وابستگی به مواد افيونی و کاهش علايم ترک مؤثر است؟. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 212-218. ISSN 1735-4315

گودرزی, محمد علی and زرنقاش, مينا and زرنقاش, مريم (2005) برداشت افراد سوءمصرف کننده‌ی مواد از الگوهای انضباطی والدين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 10 (3). pp. 241-249. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:23:17 2018 IRDT.